Zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb nebyl dodržen ve dvou provozovnách, plyne z informací ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice Michala Novotného. Čtrnáct podniků pak mělo nedostatky v označení. Zákon stanovuje jasné podmínky: u vstupu musí být zjevně viditelná grafická značka zákazu kouření – a nesmí chybět ani označení zákazu prodeje tabákových výrobků či alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Za porušení ustanovení takzvaného protikuřáckého zákona, často označovaného také jako „zákon 65“, udělili středočeští hygienici od počátku roku do konce dubna osm pokut v celkové výši 35,5 tisíce korun. V průměru na jeden případ to tedy převyšuje čtyři tisícovky.