To se mimo jiné zapojilo do testování, když prověřilo desítky tisíc vzorků odebraných lidem v nemocnicích, domovech pro seniory i školách či firmách. V posledních měsících se také intenzivně zabývalo sekvenováním viru SARS-CoV-2, což přineslo zásadní poznatky pro odhalování mutací.

Pavel Martásek, vědecký ředitel tohoto společného výzkumného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, nicméně připomíná: pandemie jednou skončí. Řekl to návštěvě z kraje, když obhlédnout prostory výzkumného centra a jeho činnost přijeli hejtmanka Petra Pecková (STAN) v doprovodu radních pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) i pro životní prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové (Piráti). „Stále tady ale zůstávají onkologická onemocnění, kardiovaskulární choroby, diabetes, infekční nemoci, obrovská skupina vrozených geneticky podmíněných chorob nebo poruchy reprodukce,“ přiblížil Martásek hostům hlavní oblasti působení vědeckých týmů pracujících v centru.

Nádrž Orlík na Příbramsku v sobotu 6. března 2021.
Sinice jsou na postupu, zhoršila se hlavně voda v Orlíku. Jinde hrozí vyrážka

Čemu se věnují, přibližuje odkazem na rozdíl mezi bádáním v minulosti a v současnosti: zatímco dříve bylo možné zdravotní problémy pouze popsat a nikoli najít jejich příčinu, dnes výzkumníci dokážou porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. „Díky tomu lze navrhnout řešení, které v konečné fázi může vést až k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody – a tím i k záchraně mnoha životů,“ vysvětlil Martásek, jaké jsou očekávané výsledky.

Mimo jiné se zde věnují preklinickému výzkumu (včetně modelů nádorů onkologických pacientů) či genetickému inženýrství při tvorbě pokročilých zvířecích modelů lidských nemocí. Velmi nadějné výsledky hlásí laboratoř molekulární terapie, kde pracují na vývoji látky, jež přímo zasahuje mitochondrie (organely zajišťující zásobování buněk energií) nádorových buněk – a úspěšně už prošla první fází klinických testů.

Testování na koronavirus. llustrační snímek
V pátek přibylo 233 nových případů covidu. Oproti předchozímu týdnu o 49 méně

„Jsem hrdá na to, že naprosto zásadní instituce, která se věnuje vědě a výzkumu, byla vybudována právě ve Středočeském kraji,“ ocenila hejtmanka Pecková. Připomněla, že když se setkala se zásahem onkologického onemocnění do rodiny, věřila, že vědci jednou – a snad to nebude dlouho trvat – najdou účinnou léčbu. Právě to se vědcům ve Vestci daří. „Nesmírně jim fandím a uděláme maximum pro jejich podporu,“ slíbila Pecková.

Biocev ve Vestci
- Výzkumné centrum se zaměřením na biomedicínu bylo otevřeno před pěti lety.
- Aktuálně v něm působí více než 500 vědců a studentů z celého světa. Jejich společným cílem je detailní poznání organismů na molekulární úrovni.
- Hlavním zaměřením je výzkum směřující k vývoji nových léčiv a léčebných metod proti závažným zdravotním problémům jako jsou rakovina, cukrovka, neplodnost nebo virová onemocnění – nově včetně covidu-19.
- Svou činnost představuje na www.biocev.eu/cs