Na webu krajské hygienické stanice o tom informoval ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Michal Novotný, aniž přidal další podrobnosti. Šlo nicméně o jedinou finanční sankci uloženou v rámci kontrolní akce středočeských hygieniků, kteří se v době od 15. do 22. května zaměřili právě na předzahrádky restaurací. Či přesněji: na dodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v provozovnách stravovacích služeb.

Prověřovalo se mimo jiné i dodržování zákazu přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorách. Dále se hygienici podle informací Novotného zaměřovali zejména na to, zda zákazníci s výjimkou těch sedících u jednoho stolu jsou usazeni tak, aby měli odstup alespoň 1,5 metru a stejná vzdálenost je dodržena i od kolemjdoucích.

Kontrolovalo se také zajištění dezinfekce rukou, dezinfekce stolů a židlí před příchodem nové skupiny zákazníků, ale i plnění dalších opatření – například povinností zamezit přítomnosti zaměstnance v provozovně, pokud se ukáže, že jeho tělesná teplota převyšuje 37 stupňů Celsia.

Celkovou bilancí 79 kontrol je odhalení šesti případů, kdy nebyly dodrženy odstupy, pětkrát chyběly dezinfekční prostředky, dvakrát neměl zaměstnanec jednorázové rukavice a v jednom případě chyběly pracovníkům i ochranné prostředky dýchacích cest. Kromě zmiňovaného případu nerespektování nařízení za pět tisíc byly zjištěné nedostatky rychle odstraněny – ještě v průběhu kontroly – a další pokuty tudíž nebyly nutné. Většinou stačila domluva; pouze v jednom vážnějším případě věc skončila uložením napomenutí.

„Z výsledků kontrolní akce vyplývá, že naprostá většina provozovatelů zařízení společného stravování ve Středočeském kraji v té době účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dodržovala,“ shrnul poznatky ředitel Novotný. Připomněl, že cílem kontrolní akce nebylo vybírat pokuty.

Především šlo o to pomoci provozovatelům zorientovat se v nových podmínkách provozu a poradit jim, jak se co nejlépe vypořádat s požadavky stanovenými mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. „Při zjištění nedostatku jsme je na místě vyzvali ke zjednání nápravy – a pokud tak bez prodlení učinili, nebyla jim uložena sankce,“ připomněl šéf oboru výživy.