POSEZy, které jsou originálním středočeským projektem, zatím díky spolupráci kraje s místními partnery fungují v Mladé Boleslavi, Poděbradech, Benešově a v Novém Strašecí. To, jak se během loňského roku rozběhla jejich činnost a s jakým ohlasem se setkala, si pochvaluje radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Projekt se osvědčil, o čemž svědčí velký zájem seniorů a zdravotně postižených o služby, které kontaktní místa nabízejí,“ uvedla v pondělí. Potvrzuje, že stále trvá záměr vytvořit síť POSEZů po celém kraji. „Její hustota závisí na zájmu jednotlivých měst,“ poznamenala, že rozhodující bude zájem přímo v konkrétních místech.

Cílem těchto kontaktních center je nejen nabídnout seniorům a lidem s handicapem příležitost k tomu, aby se scházeli a rozvíjeli společné aktivity, ale také jim zprostředkovat informace o systému sociální péče a služeb včetně základního poradenství. Včetně případné nabídky kontaktů na organizace a státní instituce, jež se na práci s těmito skupinami lidí zaměřují. Všechny POSEZy také nabízejí klientům bezplatný přístup k internetu – a to včetně případné pomoci při vyhledávání jakýchkoli potřebných informací.

Ilustrační foto.
Tramvajová trať do Zdib se už může projektovat

Náklady se mají dělit v poměru 3:2

Na nákladech na provoz POSEZů se Středočeský kraj podílí formou individuální účelové dotace na financování nákladů spojených s provozem ve výši 60 procent. Zbytek hradí obce a města, na jejichž území jsou kontaktní centra provozována. Místní provozovatelé žádají kraj o následující částky:
- Služby a školení MB, z.ú. 300 000 Kč
- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. 300 000 Kč
- Pečovatelská služba okresu Benešov 291 000 Kč
- Domov Nové Strašecí 66 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

První únorovou neděli se středočeští hasiči takřka nezastavili.
Během sněhové kalamity se hasiči změnili v dřevorubce