Uměl zavelet i sám máknout. Tak budou mělničtí hasiči vzpomínat na kolegu Jiřího Verbíře, který posledních 13 let před odchodem do civilu, což je u hasičů dáno dosažením věkové hranice, sloužil na stanici profesionálů v Mělníku jako velitel čety.

A podle kolegů tam zanechal nesmazatelnou stopu jak díky své šikovnosti, doslova „zlatým českým ručičkám“, tak v souvislosti s pohodou, kterou kolem sebe šířil i jako velitel. A především: při zásazích zaměřených na záchranu životů i majetku pomohl tolika lidem, že se to ani nedá spočítat.

Silvestrovské loučení u záchranné služby bylo poděkováním za roky spolupráce řidiči-záchranáři z Mladé Boleslavi Petru Pavelkovi. Ten začal jezdit se sanitkou před čtyřmi desetiletími; v roce 1980. V rámci tehdejšího okresního ústavu národního zdraví zajišťoval jak převozovou službu, tak dopravu lékařů pro v té době fungující systém pohotovostních služeb spojený s návštěvami v domácnostech pacientů.

Pro záchrannou službu jezdil od jejího osamostatnění v roce 1991. „Ani při nejlepší snaze nejde spočítat, kolik lidských životů Petr zachránil, kolika dětem pomohl „v terénu“ na svět – a bohužel nejde spočítat ani to, kolikrát odcházel z práce smutný. I přes tohle vše je Petr opravdu neskutečně pozitivním člověkem; pro nás, mladší kolegy, byl vždy živým vzorem,“ napsali záchranáři na facebooku. Oceňují také jeho aktivní práci v odborové organizaci, usilující o zlepšování podmínek pro zaměstnance.