„Jsem ráda, že sbory dobrovolných hasičů aktivně žijí,“ zdůraznila po setkání se starostou Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje Oldřichem Lacinou a jeho náměstky: Danou Vilímkovou, jež stojí v čele okresního sdružení na Benešovsku, a Václavem Jankovským, který starostuje okresnímu sdružení Příbram.

Pilní jsou, i když nehoří

Krajští funkcionáři dobrovolných hasičů reprezentují hotovou armádu Středočechů ochotných a připravených přijít na pomoc druhým vždy, když je to potřeba; nejen tehdy, pokud hoří. A jsou aktivní, jak Pecková ocenila, i v organizování společenského a kulturního života na venkově.

Velmi významná je také jejich práce s dorostem: od malých dětiček až po mládež. Stejně jako spolupráce se samosprávou; právě místní hasiči patřívají k těm, na něž se starostové mohou obrátit, pokud je něco zapotřebí. Klidně i akutně. Významná je tak i činnost těch sborů, které nemají vlastní zásahovou jednotku, spěchající do akce pod majákem.

Ve středních Čechách působí dvanáct stovek sborů dobrovolných hasičů – ano, je jich více než měst a obcí v kraji dohromady, když v některých osadách fungují samostatné sbory. Sdružuje se v nich 54,7 tisíce členů. Na setkání s hejtmankou byla řeč i o tom, jak kraj může podpořit jejich činnost – včetně dotací ze středočeských fondů pro dobrovolné sbory a jejich jednotky, jejichž využívání už má tradici.

Dotace jsou před schválením

Aktuálně se chystá vyhlášení programu krajských podpor podobných těm, které už středočeští hasiči znají z minulosti: příspěvky má být možné získat jak na vybavení sborů dobrovolných hasičů, tak obecně na podporu spolkové činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pokračovat bude také krajské spolufinancování projektů, jež v rámci dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů podpořilo ministerstvo vnitra.

Program podpory dobrovolných hasičů mají středočeští zastupitelé schvalovat 22. února – a podrobnosti k odsouhlaseným podmínkám pak krajský úřad zveřejní na úřední desce 5. března. Předběžně se počítá s tím, že žádosti bude možné podávat od 6. do 20. dubna.

To, že právě peníze byly tím, co jeho představitelé měli při cestě za hejtmankou do Prahy na paměti především, potvrzuje krajské sdružení na svém facebooku. „Předmětem jednání bylo zejména financování hasičské činnosti a další spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a Středočeským krajem,“ uvádí.