„Vaše činnost je velmi záslužná a my si jí moc vážíme. V dnešní době, kdy si lidé často nechávají zaplatit za maličkosti, je naše poděkování o to upřímnější,“ řekl při slavnosti na krajském úřadu radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD). Předseda výboru krajského zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Karel Filip (ČSSD) doplnil, že zapomínat nelze ani na rodiny oceněných aktivních spoluobčanů. „To ocenění patří i jim,“ zdůraznil s tím, že bez podpory nejbližších by se dobrovolnická činnost neobešla.

Mezi oceněnými jsou lidé působící v oblastech kultury, sportu, životního prostředí, výchovy a vzdělávání i sociálních záležitostí. A někteří dokonce hned v několika oborech zároveň!

Dobrovolníky Středočeského kraje roku 2017 se stali:
- Marie Červenková z Drahelčic: za pomoc starším a osamělým lidem, se kterými tráví hodně svého času. Je dlouhodobě činná v místních spolcích, je aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů i baráčnické obce.
- Jiří Pavlíček z Mělníka: za práci v Centru seniorů Mělník, kde pomáhá se zajištěním aktivního a plnohodnotného života seniorů a péče o dlouhodobě nemocné.
- Marie Volfová z Dobříše: za aktivní působení v Klubu důchodců ve Staré Huti. Plánuje, připravuje a realizuje výlety a aktivity pro místní seniory, kterých se velice rádi účastní i ostatní občané (včetně obyvatel okolních obcí). V klubu důchodců působí od roku 2006. Je členkou spolku Amazonky, který sdružuje bývalé učitelky mateřských a základních škol Dobříšska. V rámci tohoto spolku se účastní mnoha vystoupení a aktivit.
- Helena Babišová z Libušína: za aktivní čtyřicetileté působení v oblasti tělovýchovy. Bez jakékoli náhrady vede pravidelně cvičení žen v obci Libušín. Během jejího působení se jako cvičenky vystřídaly maminky, dcery i vnučky.
- Jiří Dvořák z Úholiček: za aktivní více než čtyřicetileté působení ve sboru dobrovolných hasičů. Věnoval se především práci s dětmi, pořádal sportovní i volnočasové akce – a je stále aktivní v mnoha oblastech.
- Jaroslav Šebek z Mladé Boleslavi: za aktivní dlouhodobou práci s dětmi. Je vůdcem 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav, ve kterém vyrůstal od roku 1968. Oddíl má bohatou činnost a sklízí úspěchy v závodech a soutěžích – včetně ústředních kol Svojsíkova závodu i dalších prestižních akcí.
- Petr Říha z Dobřichovic: za více než padesátileté působení v oblasti ochotnického divadla v Řevnicích a Dobřichovicích. V roce 2008 byl spoluzakladatelem Dobřichovické divadelní společnosti (a stále je principálem, režisérem i hercem). Jeho působení má i nadregionální dosah.
- Jiří Šimák z Dolních Břežan: aktivní je od roku 1973 a jako dobrovolník pracuje se skupinou napříč generacemi od malých dětí až po seniory. Podílí se na vzdělávání dětí ve znalostech přírody a ochraně životního prostředí, na pořádání kulturních akcí i fotografických výstav. Realizoval Lhotecký naučný okruh, dlouhodobě se věnuje výchově mladých rybářů, pořádá výstavy fotografií s přírodní tematikou i tábor a další tradiční akce v obci.
- Milan Spilka z Radětic: za aktivní práci ve sboru dobrovolných hasičů od roku 1978. V roce 2002 založil spolek Radosta na ochranu krajiny. Pořádá pochody a seznamování s krajinou, obnovil staré pece na kolomaz (včetně popisků a přiblížení historie). Pořádá kulturní akce, běžecké závody, rybářské závody pro děti, drakiádu, spolupořádá společenské zábavy a plesy i masopustní veselí.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje