Zásadní změny přineslo šíření koronaviru pro řadu oblastí života. Prodej nelegálních návykových látek není výjimkou. Potvrzují to poznatky Národní protidrogové centrály, obsažené v její čerstvě zveřejněné výroční zprávě o činnosti za rok 2020. Mimo jiné z ní plyne, že loni poklesly dealerské obchody v klubech či na velkých akcích; tam se lidé nescházeli. Kšefty se však přestěhovaly na internet; nejen na jeho skrytou část (takzvaný darknet), ale i do prostředí uzavřených skupin na sociálních sítích. Omezil se také odbyt spojovaný s turistickým ruchem.

Pervitin? Lokální záležitost

Dopady koronavirových omezení se v průběhu času měnily, připomněl ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych. „V počátcích platnosti mimořádných opatření byly zaznamenány především změny spočívající v nárůstu cen a snížení dostupnosti některých drog,“ poznamenal s tím, že zvláště prodej návykových látek spojených se situačním užíváním (typicky extáze) ovlivnila opatření omezující hromadné akce. Proto vzrostl význam distribuce prostřednictvím sociálních sítí.

Koronavirová opatření také omezila možnosti dovážet z Polska léčiva s obsahem pseudoefedrinu, jež slouží jako jedna ze surovin pro výrobu pervitinu. Zvedlo to jejich cenu – a podražil i vyrobený produkt. Pro jeho vznik jsou u nás typické malé domácí „laboratoře“, jejichž produkce je určena výhradně pro domácí trh. Tyhle varny jsou u nás odhalovány poměrně často – není výjimkou, že na ně upozorní i požár nebo výbuch – podle kriminalistů však jsou převážně jen lokální záležitostí.

Detektivové specializovaní na protidrogovou problematiku vyvracejí zažitou představu, že metamfetamin z České republiky zásobuje západní Evropu. Pro tu fet uvařený někde v chatě za Prahou či v garáži na Příbramsku mnoho neznamená. Klíčovými dodavateli jsou aktuálně mexické zločinecké skupiny, které drogu jednak produkují v průmyslově organizovaných provozech s vyšší produkcí a nižšími náklady, jež fungují zejména v Nizozemí a Belgii, jednak ji dovážejí z Mexika prostřednictvím kontejnerových lodí. Pervitin původem z manufaktur mexického typu se loni našel i u českých dealerů. Do Evropy dále míří i značné množství metamfetaminu z Afghánistánu či Íránu.

Mění se pěstírny i způsob distribuce

Vedle pervitinu se na odhalené domácí drogové kriminalitě významně podílí marihuana. Stejně jako v minulých letech byli loni dopadeni jak pěstitelé několika „kytek“, tak došlo na pěstírny s kapacitou stovek rostlin. Trendem však jsou menší provozy – a vedle vnitřních pěstíren se zvláště v teplejších nížinných oblastech více prosazují venkovní políčka. Od větších pěstitelů vykupují konopí překupníci, jejichž prostřednictvím vyprodukovaná marihuana zčásti míří k domácím odběratelům, ale především do okolních států. V oblasti velkoprodukce se uplatňují gangy cizinců – mýlil by se však ten, kdo by chtěl ukazovat prstem na Vietnamce. Převahu mají balkánské kriminální skupiny. Velkou středočeskou akcí bylo loni odhalení dvou domů s velkopěstírnami, jejichž provoz řídil občan Bosny a Hercegoviny s nelegálním pobytem.

Kokainu sice zasadila koronavirová doba ránu jak z hlediska dodávek, tak distribuce – kriminalisté nicméně z prověřovaných případů usuzují, že přesto narůstají poptávka, nabídka i dostupnost. Ani zájem o „taneční“ drogu v podobě extáze neboli MDMA koronavirová doba nezahubila. Objem obchodů s tabletami i práškem k dalšímu zpracování naopak vzrostl – jen se víc přesunul do ústraní a kyberprostoru. A nově zaznamenaným trendem jsou vývozy této látky do Vietnamu, kde nachází výnosný odbyt.

Klesají naopak prodeje heroinu, omezené spíš na konkrétní etnické skupiny. Konzumenti podle policejních zjištění dávají přednost syntetickým drogám – či případně zneužívání preparátů určených k substituční léčbě. Protidrogoví specialisté také upozorňují na nárůst užívání antidepresiv a hypnotik – jak pocházejících z nelegálního obchodu, tak získávaných na základě lékařských předpisů.

Typické ceny drog na černém trhu

Látka Střední Čechy Praha Česká republika
Pervitin 1500 1000 1000
Marihuana 150 100 200
Extáze 200 100–200 200
Heroin 1200 1000–1750 1000–2000
Kokain neuvedeno 2000 1000–4000

Zdroj: Národní protidrogová centrála; údaje v Kč za gram (či v případě extáze tabletu)