Komentované prohlídky výstavy pro veřejnost se chystají na čtvrtek 7. června (od 17 hodin) a na úterý 12. června (od 18) hodin. Konkrétní navrhované záměry by tyhle akce měly dostatečně srozumitelně přiblížit i laikům. Výstava v areálu emauzského kláštera je však přístupná denně kromě pondělí, a to od 9 do 21 hodin.

Mezi 240 opatřeními navrhovanými pro období do roku 2030, na jejichž přípravě Praha pracuje společně se středočeskými partnery, je řada takových, která mají „poladit“ spojení okolí metropole s hlavním městem. Další se zaměřují na rozvoj elektromobility, posílení bezpečnosti i na zklidnění dopravy.

K těm nejzásadnějším projektům patří dokončení Pražského okruhu a vybudování linky metra D. Důraz je kladen také na budování železnice na letiště a dále do Kladna i na zřizování parkovišť P+R. Samotná Praha chce velkou pozornost věnovat zvláště rekonstrukci ulic a mostů – a pak například podpoře pěší a cyklistické dopravy.