Dobrovolní hasiči tak mohou získat peníze na obnovu a doplnění svého vybavení včetně vysílaček – v úřednické řeči se hovoří o věcných prostředcích v oblasti ochrany obyvatelstva a komunikačních prostředcích – možné jsou ale i příspěvky na daleko větší investice.

Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému mohou dobrovolné sbory získat i peníze na spolufinancování auta – ať už jde o rekonstrukci dosavadní zásahové techniky, nebo pořízení nových vozidel (a to jak hasičských „cisteren“, správně cisternových automobilových stříkaček, tak i dopravních aut), jimiž lze doplnit dotace poskytnuté státem.

Právě na dopravní auta kraj jako vyhlašovatel dotace klade letos mimořádný důraz: na jejich nákupy je vyčleněno 24 milionů korun (s tím, že jeden žadatel může dostat od 50 do 300 tisíc), zatímco na cisterny neboli CASky sedm milionů (zde je pro jednoho žadatele určeno od půl milionu do milionu korun).

Podávat žádosti je možné i o peníze na zbrojnice, a to v podobném režimu: jak na rekonstrukce, tak na výstavbu nových. Celkově je k těmto účelům nachystáno sedm milionů korun (a žádost lze podat na sumu od 100 tisíc do tří milionů).

Částka ve výši 3,3 milionu korun je pak určena k rozdělení na podporu činnosti spolků a veřejně prospěšných organizací věnujících se požární ochraně a ochraně obyvatelstva. Účely mohou být rozmanité – od práce s mládeží před preventivně výchovnou činnost až po podporu požárního sportu. A stranou nemusí zůstávat ani rozvíjení historických tradic či práce se seniory.

Ilustrační foto.
Rozmary zimy přitvrdily: od soumraku hrozí náledí
Poslední den v roce řešili středočeští hasiči poměrně kuriózní zásah, kdy operátoři tísňové linky přijali informaci o pádu velblouda do rybníka v obci Hulín na Příbramsku.
Hasiči byli voláni k velbloudovi v rybníce. A nešlo o fór