Krajské volby vyšvihly do čela kraje političku z Benešovska. V nové pozici má za sebou několik týdnů. Ví, že ji nečeká lehké období, lehké čtyři roky. S čím vším se už nyní potýká nová hejtmanka?

Na bilancování je možná ještě brzy, ale překvapilo vás něco za dva měsíce, kdy jste ve funkci hejtmanky?

My jsme se na kraj poctivě připravovali. Podařilo se nám postavit pevnou koalici a v radě sedí opravdu inteligentní a zkušení lidé. Věděli, do čeho jdou. Já jsem také intenzivně komunikovala s bývalým hejtmanem panem Peterou. Spoustu věcí jsme si řekli. Myslím, že mi tak řadu překvapení - v dobrém - pokazil. Co mě ale překvapilo, byla finanční situace krajských nemocnic. Nečekala jsem, že hned na prvním jednání rady budeme schvalovat rezervu 300 milionů na krytí ztrát nemocnic za minulá období.

Na jaké sféry se chcete v hejtmanském křesle zaměřit větší měrou?

Doprava je oblast, která opravdu potřebuje zvýšenou péči. Středočeský kraj má skoro devět tisíc kilometrů vlastních silnic a přes 1800 mostů a mostků. Navíc musíme řešit integraci dopravy s Prahou. Je to velká výzva. Určitě budeme péčí věnovat udržení vody v krajině. Moji prioritou ale zůstávají prosté mezilidské vztahy. Ráda bych, aby se za naší vlády zlepšil servis starostům středočeských obcí, aby se jim vrátila motivace.

Nepřehlédněte: Poslechnout si vizi hejtmanky přijedou do Prahy stovky starostů

Po zvolení jste hovořila o tom, že byste ráda navázala dobrý vztah s Prahou? Setkala jste se už s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou? V čem jste našly společnou řeč a kde byly vaše názory rozdílné?

Situace, kdy hnutí ANO má primátorku hlavního města v republice, ministra dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí a hejtmanku Středočeského kraje je pro nastavení spolupráce ideální. S paní Krnáčovou už jsme se potkaly. Šlo ale o informativní schůzku. Ta ostrá, pracovní jednání nás čekají koncem února. Samozřejmě budeme diskutovat o integrované dopravě, dokončení okruhu, nebo P+R parkovištích.

V jakých oblastech vidíte, kromě propojení dopravy, možnost spolupráce právě s Prahou?

Středočeský kraj je pro Prahu například zásobárnou pitné vody. Do Prahy jezdí za prací obrovské množství Středočechů, ti musí někde zaparkovat, je třeba dobudovat Pražský okruh, tudíž spolupráce v oblasti řešení dopravy je pro nás naprosto stěžejní. Pražané se zase k nám jezdí rekreovat a tráví ve středních Čechách svůj volný čas. Proto bychom určitě rádi více spolupracovali i v oblasti cestovního ruchu. Spolupracujeme i v oblasti poskytování zdravotní péče. S pražskou nemocnicí na Bulovce a Thomayerovou nemocnicí máme smluvně zajištěnou vysoce specializovanou péči o pacienty ze středních Čech. Plánujeme ji prohloubit, a dokonce ji rozšířit na další pražské fakultní nemocnice.

V jaké fázi je nyní příprava P+R parkovišť a jak se na jejich realizací podílí kraj?

Středočeský kraj výstavbu parkovišť P+R samozřejmě podporuje. V Plánu dopravní obslužnosti má vytipované lokality vhodné pro umístění těchto parkovišť. Zároveň společně s obcemi připravujeme dotační projekty prostřednictvím programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro Pražskou metropolitní oblast. Vše bude záviset na dalších jednáních s obcemi, které jsou ve většině případů výstavbě záchytných parkovišť nakloněny. Na několika místech jde i o vybudování moderního přestupního terminálu se zázemím pro cestující. O této problematice Středočeský kraj čerstvě otevřel diskusi též se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), pod kterou byly nově převedeny nádražní budovy a okolní pozemky od Českých drah, a.s. SŽDC prověřuje možnosti investic do přidružené infrastruktury okolo nádraží z jejich strany.

Vstoupila jste do diskuze kolem plánovaného metra D tím, že jste navrhla prodloužení linky do Jesenice u Prahy. Je tato varianta reálná s ohledem na to, s jakými potížemi se tento projekt zatím potýká?

Zvažovaný záměr by mohl být jedním z možných řešení. Uvedené řešení je podle našich informací zatím jen ve stádiu jedné ze zvažovaných variant. Je předčasné hovořit o jakémkoliv harmonogramu, neboť každá realizace je závislá na mnoha faktorech. Prudký nárůst obyvatel v Jesenici a jejím okolí a každodenní „zácpy" na silnicích nás nutí prověřovat všechny možnosti, jak lidem spojení veřejnou dopravou zlepšit. Jsme si vědomi rozvoje celé této oblasti jižně od Prahy – a je to nejen bytová výstavba. Neomezujme se však jen na metro – dnes jezdí i moderní a tiché tramvaje, které se i v zahraničí rozšiřují za město. Kraj si proto nechává zpracovat studii, kam by se mohly tramvaje z Prahy prodloužit. A jedna z prověřovaných lokalit je i zde.

Co dalšího uděláte s koaličními partnery pro to, abyste Středočechům zjednodušili dojíždění do metropole?

Z hlediska dalšího zlepšení a zrychlení příměstských vlaků připravujeme několik projektů, například postupné zavedení segmentu spěšných vlaků pro rychlou dopravu cestujících ze vzdálenějších oblastí Středočeského kraje. Ty by doplnily obsluhu plně zastávkovými osobními vlaky a rychlými dálkovými vlaky, které staví na území Středočeského kraje zpravidla jen ve velkých okresních městech. Dále vyjednáváme s dopravcem ČD o pořízení moderních a rychlejších vozidel na trať mezi Kladnem a Prahou, kde bylo dlouhodobě kvalitativní zlepšení dopravy vázáno na projekt Modernizace trati s odbočkou na letiště Praha. Tím se dostáváme k největšímu problému z hlediska kolejové dopravy v Praze a okolí a to je infrastruktura. Již v současné době je železniční infrastruktura na příjezdu do Prahy v dopravní špičce přetížená a zavádění nových vlaků lze mnohdy jen velmi obtížně a za cenu určitých kompromisů. Z tohoto důvodu jsme v úzkém kontaktu se SŽDC, která má železniční infrastrukturu ve své gesci a hledáme cesty ke zkapacitnění tratí. V rámci Prahy a okolí jde o desítky projektů, na které se zpracovávají studie či se podařilo je posunout do fáze realizace.

V uplynulých dnech většinu měst potrápil smog. Situace ve středních Čechách byla jedna z nejhorších. Co jako kraj uděláte pro to, aby se podobná situace neopakovala?

V souladu se zákonem stanovilo ministerstvo životního prostředí pro náš kraj čtyři měřící stanice imisního monitoringu pro vyhlášení smogové situace. Stanice jsou umístěny s ohledem zejména na zkušenosti s frekvencí a intenzitou výskytu smogových situací v uplynulých deseti letech. Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce byla ve středních Čechách vyhlášena již dvakrát smogová situace, bude krajský úřad jednat s Českým hydrometeorologickým ústavem o možnosti rozšíření těchto stanic imisního monitoringu.

Spekulovalo se o tom, že by v kraji mohla během smogové situace jezdit hromadná doprava zdarma. K tomu nakonec nedošlo. Máte ale připravený plán na to, jak se zachováte v takovém případě příště?

Se zavedením dopravy zdarma kraj v tuto chvíli nepočítá, protože smogová situace se vyskytovala a vyskytuje v různých částech regionu v různé míře. Nejdříve potřebujeme mít zavedený monitorovací systém měření ovzduší v kraji tak, abychom mohli sledovat, v jakých oblastech je situace kritická a následně zde provést nutná opatření. Na smogové situaci se významně podepisuje i způsob vytápění, budeme dále podporovat takzvané kotlíkové dotace. Aktuálně připravujeme vyhlášení krajské výzvy na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Je jasné, že také omezení osobní automobilové dopravy ovzduší prospěje. To ale souvisí v lepší dopravní dostupností. Je to začarovaný kruh. Cesta ven vede přes realizaci kvalitního systému integrované dopravy.

Čtěte také: Setkání s hejtmankou: Kraj dohání integrovanou dopravu

Po svém zvolení hejtmankou jste také hovořila o tom, že chcete do kraje lákat nové investory. Už víte, kdo by mohl být tím prvním? A v jaké lokalitě?

Hodně si slibujeme od Středočeského inovačního centra. Chceme, aby právě zde našly firmy pomoc při svých inovacích a byly stále úspěšnější. Spolu s koaličními partnery jsem přesvědčena o tom, že by ve středních Čechách neměly vznikat další montovny, ale naopak podniky s přidanou hodnotou. Proto chceme vytvořit podmínky pro start up firmy a technologické společnosti. A to je i hlavní cíl našeho Středočeského inovačního centra v Dolních Břežanech.

Prezentujete, že chcete dávat velký důraz na turistiku a cestovní ruch. Už jste říkala, kde všude vidíte potenciál spolupráce. Můžete být ale konkrétnější, už probíhají nějaká jednání? Chystá se nějaká zahraniční cesta v tomto směru?

Ano, turistika a cestovní ruch skrývá velký potenciál pro střední Čechy. My si ale také musíme definovat, jakou image Středočeskému kraji vytvoříme. Proč k nám mají turisté přijet a proč u nás mají trávit více dnů. Příští týden jedeme do partnerských regionů v Itálii. Nicméně podpora cestovního ruchu je jen jedním z bodů naší agendy.

Filmový průmysl – i tady jste řekla, že vidíte velký potenciál. Jak byste chtěli v této oblasti pomoci jednotlivým lokalitám?

Filmový průmysl reprezentuje kulturní dědictví našeho národa. Má v České republice dlouholetou tradici a dobré jméno ve světe. A navíc jde o nezanedbatelnou část ekonomiky. Ovšem stát ji jaksi opomíjí. Máme investiční pobídky pro montovny a výroby s nízkou přidanou hodnotou a přitom tady máme unikátní a velmi konkurenční zázemí právě ve filmové výrobě. Okolní země to již pochopily a mají systém investičních pobídek dobře propracovaný. Mrzí mě, když nás velké zahraniční produkce obcházejí jen proto, že stát nedostatečně propracoval systém pobídek. Přitom tyto produkce by zde jinak točily, protože profesně a kvalitativně jsme v evropském regionu na špičce. Shodou okolností mám tento týden schůzku se zástupci velkých filmových studií z USA. Samozřejmě jejich investice ovlivňuje i výše pobídek, které do filmového průmyslu vkládá stát. Já se budu snažit být mediátorem, prostředníkem. Otevírat dveře a spojovat ty správné lidi. Musíme dát jasný signál, že filmaře chceme a že budeme pomáhat. O lokalitách filmaři vědí sami. I o těch v našem kraji.

Zámek Přerov a jeho nákup. Uvedla jste, že nemáte zájem o jeho koupil. Proč?

Nepovažuji za vhodné zámek kupovat, máme dost jiných nemovitostí, o které se musíme starat a které znamenají pro kraj velkou finanční zátěž. Z těchto důvodů o zámek nebudeme usilovat. O památky se musí starat hlavně stát.

Je v kraji nějaké odvětví, které podle vás minulé vedení kraje zanedbalo?

Zanedbané bylo finanční řízení kraje. Já se ale raději dívám dopředu. Většina politiků mluví o „tom" minulém vedení spíše špatně. To po mně nechtějte. Jediné, co mě opravdu mrzí, je to, jak špatnou pověst kraji a úřadu udělala kauza Rath.

Paní hejtmanko, jak byste popsala v pěti větách Středočeský kraj návštěvě, která přijela z neznáma?

Je to kraj s dlouhou historií, už v 10. století se střední Čechy staly centrem politického života, základnou Přemyslovců. Jsme kraj s krásnou přírodou. Kraj zaslíbený sportovně založeným rodinám, ve kterém můžete aktivně trávit čas ve vodě, na zemi i ve vzduchu. Kraj, který vás osloví monumentálními hrady i nádhernými zámky. A to nejdůležitější, jsme kraj, ve kterém žijí přátelští lidé.

Nastal už okamžik, kdy jste si říkala, že post hejtmanky není vůbec záviděníhodný?

Nejsem fňukna. Post hejtmanky přináší obrovskou odpovědnost, je velmi časově náročný. To je ale realita každé významné řídící funkce. Věděla jsem, do čeho jdu. Práce mě opravdu baví a naplňuje. To nejdůležitější je, že jsem obklopena schopnými a chytrými lidmi, jak v radě, tak v mém týmu. Nechci a nebudu si stěžovat.

Myslíte si, že jako žena máte svoji pozici ztíženou, nebo naopak ulehčenou?

Jako příklad použiju své zvolení hejtmankou. Kdybych byla muž, média určitě nebudou psát o „přehnaně" ambiciózním Jermanovi bažícím po funkci. Jinak o tom nepřemýšlím, snažím se být vždy profesionální a dobře připravená.

Paní hejtmanko, máte čas na odpočinek? Jak trávíte volný čas – pokud ho máte?

Věnuji se rodině. Jsem ráda v přírodě. Ale také si zajdu na fotbal, podpořit manžela, hraje klasický okresní přebor, nebo na hokej. Fandím našemu Benešovu. Můj syn se věnuje grafice a fotografii, s ním vypnu úplně. Dělá krásné věci.

Kino, divadlo, knihy, film, televize – co vám tohle v současné době říká?

Chodím ráda. Jak do divadla, tak do kina. Přiznám se, že knihy teď trochu zanedbávám, když pominu čtení tun lejster na úřadě.

Přečtěte si také: Deník s vámi aneb Setkání s hejtmankou