Svateb, jež se během loňského roku uskutečnily v celém Středočeském kraji, zaznamenal Český statistický úřad 5631. Proti předloňsku to bylo o 1241 sňatků méně než v roce 2019 – což podle slov Pavla Hájka z krajské správy statistického úřadu představuje meziroční úbytek bezmála o pětinu; o 18,1 procenta. Ještě výraznější pokles zájmu o své služby, než by napovídala tato čísla, však zaznamenaly třeba půjčovny svatebních šatů. Obřady, které se uskutečnily, byly totiž s ohledem na koronavirová omezení často skromnější než obvykle: bez davů pozvaných i větších hostin.

I podle statistických tabulek však rok 2020 svatbám nepřál (jakkoli nabídl hned několik dat s pozoruhodnou číselnou řadou, přímo vybízejících k dlouhodobému plánování termínu). Počet sňatků byl nejnižší od roku 2015, připomněl Hájek. A ještě výraznější propad nepřišel jen díky navyšování počtu obyvatel kraje: „V přepočtu na tisíc obyvatel to bylo dokonce nejméně od roku 1960, odkdy jsou za Středočeský kraj tyto údaje k dispozici.“

Konkrétně tento přepočet dosáhl hodnoty 4,044, jež je v mezikrajském srovnání druhá nejnižší po Královéhradeckém kraji (4,039). Tyhle přepočty nicméně nenabízejí takové rozdíly, které by laikovi výrazně padly do oka: nejvyšší hodnoty přepočtené sňatečnosti vykázaly kraje Moravskoslezský (4,508) a Jihomoravský (4,415). Nejvíce sňatků v přepočtu na tisíc obyvatel loni statistici zaznamenali v okresech Mělník, Příbram a Kolín; naopak nejméně na Praze-východ, Berounsku a Rakovnicku.

Rozvedeno bylo loni ve středních Čechách 3209 manželství, což je proti předloňsku o 172 méně (o 5,1 procenta). Při přepočtu na tisíc obyvatel – s hodnotou 2,30 – však tentokrát Středočeši celorepublikovému srovnání vévodí. A v tomto případě už se mezikrajské rozdíly jeví jako patrnější, jestliže nejnižší hrubou míru rozvodovosti vykazují Kraj Vysočina (1,75) a Zlínský kraj (1,78). „Nejvíce rozvodů na tisíc obyvatel vykázaly okresy Praha-východ, Kolín a Mladá Boleslav, nejméně okresy Rakovník, Benešov a Kutná Hora,“ konstatoval Hájek.

Většina miminek byli jedináčci

Dětí se ve středních Čechách loni narodilo 14 437. Je to o 399 méně (o 2,7 procenta) než předloni. Přepočtem na tisíc obyvatel se střední Čechy dostaly na šestou příčku v rámci srovnání 14 krajů. Jako prozatím prvorozený jedináček vstoupilo do života rodin 46,3 procenta miminek; druhorozených dětí bylo 39,0 procenta a třetích či dalších v pořadí 14,7 procenta.

Podíl dětí narozených mimo manželství se proti předloňsku nezměnil: jedná se o 46,8 procenta. Stále také platí, že středočeská hodnota je pod celorepublikovým průměrem (48,5 procenta); mezi kraji je pátou nejnižší. Nejvíce dětí se narodilo mimo manželství v krajích Ústeckém (62,8 procenta) a Karlovarském (62,7); nejméně pak v Praze (40,5), krajích Zlínském (43,1) a Jihomoravském (43,9),“ nabízí Hájek srovnání.

V rámci středních Čech byly na špici okresy Mělník (53,3 procenta), Rakovník (50,8) a Kolín (50,1). Nejnižší podíl vykázaly Praha-západ (40,1) a Praha-východ (40,6) – zároveň šlo o třetí a pátou nejnižší hodnotu při srovnání všech 76 okresů v republice – přičemž následovaly Berounsko (46,68) a Nymbursko (46,69).

Rodinné změny ve středních Čechách v roce 2020

Region Sňatky Rozvody Narozené děti
Benešovsko 410 (4,1) 200 (2,0) 945 (9,5)
Berounsko 362 (3,8) 215 (2,2) 1024 (10,7)
Kladensko 673 (4,0) 361 (2,2) 1648 (9,9)
Kolínsko 429 (4,2) 267 (2,6) 1080 (10,5)
Kutnohorsko 306 (4,0) 161 (2,1) 766 (10,1)
Mělnicko 477 (4,3) 269 (2,5) 1150 (10,5)
Mladoboleslavsko 523 (4,0) 329 (2,5) 1396 (10,7)
Nymbursko 415 (4,1) 223 (2,2) 1043 (10,3)
Praha-východ 706 (3,8) 486 (2,6) 2032 (10,8)
Praha-západ 626 (4,2) 329 (2,2) 1688 (11,2)
Příbramsko 485 (4,2) 258 (2,2) 1116 (9,7)
Rakovnicko 219 (3,9) 111 (2,0) 549 (9,9)
Středočeský kraj 5631 (4,0) 3209 (2,3) 14 437 (10,4)


Zdroj: Český statistický úřad; v závorkách přepočty na tisíc obyvatel