Zcela prázdné – jak by leckdo očekával s ohledem na koronavirová omezení v uplynulých měsících – tedy nezůstaly. Dokonce nechyběli ani cizinci; převážně z nejbližších sousedních zemí. Konkrétně Slováci, Němci a Poláci. Naopak dřív poměrně hojní Asiaté vymizeli.

Opatření proti šíření koronaviru si nicméně v prvním čtvrtletí vybrala svou daň; stejně jako ve všech ostatních krajích. Ve srovnání s loňským rokem, kdy za první tři měsíce ještě koronavirové důsledky nebyly závažné, se letos počet evidovaných hostů v kraji snížil o 86 procent a počet přenocování o 80,6 procenta, shrnula zjištění Českého statistického úřadu Iva Šnejdová z jeho krajské správy. Pokud tedy už někdo přijel, zpravidla setrvával delší dobu než v minulosti. Konkrétně? Průměrná délka pobytu jednoho hosta vychází na 3,20 strávené noci. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem (3,82) je to méně – avšak podstatně víc, než dosáhla Praha: 2,36.

Chybělo sto tisíc ubytovaných

Hromadná ubytovací zařízení ve středních Čechách pro období od ledna do března ohlásila celkem 17 544 návštěvníků – což je proti stejnému období loňského roku o 107,7 tisíce ubytovaných méně. Koronavirová omezení společně s mimořádně nepříznivou epidemickou situací také zarazila tradiční jarní nástup návštěvnosti.

Lidé popíjející a sedící na zahrádce na pražské Letné 10. května.
PŘEHLEDNĚ: Za pivo bez testu pokuta až deset tisíc korun. Co se od pondělí mění

Pro leden je tak v kraji evidováno 6,5 tisíce hostů, pro únor 5,8 tisíce, v březnu dokonce jen 5,2 tisíce. „Přitom v běžných letech je během prvního čtvrtletí měsícem s nejvyšší návštěvností pravidelně březen,“ podotýká Šnejdová. Nízké byly i celkové počty přenocování, byť vývoj počtu návštěvníků zcela nekopírují: v lednu 20,8 tisíce, v únoru 17,9 tisíce a v březnu 17,5 tisíce.

Zájem Slováků přestihl Němce

Hlavními návštěvníky byli takzvaní rezidenti, tedy hosté z tuzemska – s podílem 86,6 procenta. „Ubytovalo se jich o 80,1 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku,“ upozornila Šnejdová na rozdíl vyčíslený na 84,1 procenta. Ten v případě nerezidentů, hostů přijíždějících ze zahraničí, dosáhl dokonce 92,1 procenta – s meziročním poklesem o 27,6 tisíce osob.

Hotelový pokoj s televizí
Máte zavřený hotel? I tak plaťte televizní poplatky

Čtvrtinového podílu mezi cizinci dosáhli Slováci (25 procent), na pomyslnou druhou příčku se z tradičního prvního místa dostali Němci s více než pětinovým podílem (21,3 procenta). „Dalšími hosty s největším podílem byli občané Polska (11,8 procenta) a Rakouska (5,4 procenta),“ uvedla dále Šnejdová. S tím, že tradičně silné návštěvnické skupiny Číňanů a Rusů byly tentokrát reprezentovány pouze několika jednotlivci – a Jihokorejec dokonce nedorazil ani jediný. „Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v kraji činila 3,91 noci, což je více než u tuzemských návštěvníků: 3,09,“ nabídla Šnejdová srovnání.