Počty odhalených prohřešků ani sankce za ně uložené nejsou nijak výjimečné. Třeba v listopadu – posledním předcházejícím měsíci bez delšího období svátků – krajská hygienická stanice podle slov mluvčí Dany Šalamunové udělila za pochybení zjištěná v rámci celkem 403 kontrol 44 sankcí v celkové výši 27 700 Kč.

I tehdy se opakovalo nenošení respirátorů, častější bylo i porušení povinnosti zaměstnavatele vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu – a k nejběžněji shledaným pochybením se tehdy řadilo také nekontrolování certifikátů v rámci systému O-(T)-N v restauracích či při hromadných akcích. To byla povinnost, která je nyní rozhodnutím vlády čerstvě zrušena: „vstupenku“ v podobě potvrzení o očkování nebo dokladu o nedávném prodělání nemoci covid-19 už nikdo nepotřebuje.

Online reportáž

O kontroly dodržování aktuálně platných opatření se především v rámci své běžné činnosti starali policisté. Za leden Policie ČR ve Středočeském kraji odhalila v souvislosti s dodržováním opatření proti šíření koronaviru 846 přestupků . Přes stovku případů předala hygienikům k řešení ve správním řízení, nicméně většinu vyřešila hned na místě. Buď domluvou – nebo v příkazním řízení (čili uložením takzvané blokové pokuty).