Do hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji podle nich přijelo celkem 443,7 tisíce návštěvníků. Proti stejnému období loňského roku se ubytovalo o 11,5 tisíce hostů méně, což představuje meziroční pokles o 2,5 procenta.

Ve srovnání s Prahou je to velký kontrast, plyne ze slov Ondřeje Junáška z oddělení informačních služeb krajské správy Českého statistického úřadu. V metropoli byl úbytek více než dvoutřetinový: 67,5 procenta.

Pokles zaznamenalo osm krajů, přičemž kromě hlavního města byl vesměs do deseti procent, nabídl Junášek celorepublikové srovnání. „Počet hostů se meziročně zvýšil v šesti krajích, nejvýrazněji v Libereckém (o 16,7 procenta) a Královéhradeckém (o 9,4 procenta). Mimochodem – na celkovém počtu ubytovaných hostů v celé zemi se Středočeský kraj podílel ze 7,4 procenta. V čele celorepublikového srovnání stojí jižní Čechy s podílem 13,1 procenta.

Zájem přinesl hlavně srpen

Konkrétně ve středních Čechách se sice počet hostů mírně snížil, lidé se však déle zdrželi. Počet přenocování se totiž naopak zvýšil, a to o 2,9 procenta. Je to především díky zájmu během srpna, kdy přijelo 183,6 tisíce hostů; září už přineslo pokles. Na tom, jak léto dopadlo, má jednoznačnou zásluhu zájem domácích. „Z důvodu pandemie koronaviru došlo v ubytovacích zařízeních k meziročnímu poklesu u hostů ze zahraničí o téměř 60 procent; naopak omezené možnosti v cestování u tuzemských návštěvníků zvýšily jejich počet přibližně o 12 procent,“ shrnul Junášek číselný pohled na dopady celosvětového šíření nákazy.

Dorazili nejbližší sousedé

Z cizinců přijížděli nejčastěji návštěvníci z Německa, Slovenska a Polska. Statistici přitom zaznamenali, že u nejbližších sousedů byl úbytek méně výrazný než v případě zemí, jejichž obyvatelé k nám musí cestovat na větší vzdálenost.

Podprůměr, ale před Prahou

Navzdory prodloužení doby ubytování zůstávají střední Čechy pod republikovým průměrem. Statistici nasčítali 1,219 milionu nocí strávených v kraji, přičemž v červenci zaznamenali meziroční zvýšení o 0,4 procenta, v srpnu dokonce o 11,6; v září pak přišel pokles o 8,4 procenta. Proti loňskému roku s průměrnou délkou pobytu jednoho hosta 2,60 noci se tato hodnota letos zvýšila na 2,75. Je to dáno především prodloužením pobytu hostů z tuzemska – částečně mělo ale také vliv třeba vymizení návštěvníků z jihovýchodní Asie, kteří se v minulosti zpravidla nezdrželi déle než jednu noc.

Republikový průměr dosahuje hodnoty 2,91. Jednoznačně nejkratší pobyty zaznamenala v celostátním porovnání Praha: 2,18 noci – a naopak nejdelší hlásí Karlovarsko s hodnotou 3,55.

Návštěvnost ubytovacích zařízení za třetí kvartál

- Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji patřili ve třetím čtvrtletí roku 2020 tuzemští návštěvníci, takzvaní rezidenti (91,5 %), kterých se ubytovalo o 43,7 tisíce (o 12,1 %) více než ve stejném období předchozího roku.

- Hostů přijíždějících ze zahraničí, takzvaných nerezidentů, přijelo do Středočeského kraje o 55,2 tisíce méně než v předchozím roce, což představovalo meziroční pokles o 59,4 %.

- Největší skupinu hostů ze zahraničí tvořili občané Německa (podíl 36,8 % ze všech zahraničních hostů), následovali návštěvníci ze Slovenska (18,0 % nerezidentů), Polska (14,4 %), Rakouska (6,2 %) a Nizozemska (3,9 %). Meziroční pokles ve Středočeském kraji zaznamenali hosté ze všech zemí; nejvýraznější to bylo u hostů ze vzdálených destinací. Pokles počtu ubytovaných Číňanů (o 99,5 %) a Jihokorejců (o 97,4 %) znamenal značný propad v žebříčku návštěvnosti podle zemí z předních příček, které tyto dvě země v předchozích letech obsazovaly.

- Nejnižší meziroční pokles zaznamenali hosté z Polska (o 9,2 %), kteří byli v kraji na třetím místě za Němci a Slováky, zatímco celorepublikově na druhé příčce za Němci a před Slováky; ubytovaných Němců a Slováků ubylo přibližně o jednu třetinu.

Zdroj: Český statistický úřad