Plyne z toho, že návštěvníci své pobyty obecně prodloužili – což souvisí i s tím, že ubylo cizinců s pobytem na pouhou jednu noc. Tak se dřív zastavovali hlavně Asiati.

Turistiku zachraňují domácí

Loni se ve středních Čechách ubytovalo 685,5 tisíce návštěvníků. Úbytek proti předloňsku dosahuje 487,5 tisíce hostů. Právě tomu odpovídá oněch 41,6 procenta. Pokles zaznamenaly i všechny ostatní kraje, nicméně v různé míře. Nejcitelnější byl v Praze: 72,9 procenta. Hlavní město si však i tak udrželo pětinový podíl na všech turistech ubytovaných v České republice (20,2 procenta). Středočeský kraj drží zastoupení 6,4 procenta – což by v pomyslném pořadí krajů odpovídalo šesté příčce.

V meziročním srovnání se návštěvnost ubytovacích zařízení mírně zvyšovala v lednu a únoru, kdy ještě koronavirová omezení nebyla aktuální, a pak v hlavní sezoně prázdnin a dovolených v červenci a v srpnu. Ostatní měsíce vykázaly pokles, přičemž lze vysledovat zjevnou souvislost s obdobími s úplným či částečným omezením v oblasti ubytování. V úterý to připomněl Ondřej Junášek z oddělení informačních služeb krajské správy ČSÚ. Duben přinesl pokles o 97,5 procenta, květen o 91,0 a podobně i listopad (o 90,7).

Junášek odkazuje i na další souvislosti omezení cestování. „Delší pobyty domácí klientely zvýšily meziročně průměrnou délku ubytování; i tak zůstává nepatrně nižší než v celé České republice,“ konstatoval. Konkrétně? Z předloňské hodnoty 2,30 noci se průměrná délka pobytu jednoho hosta ve Středočeském kraji zvýšila na 2,64 noci, přičemž republikový průměr dosahuje 2,89. Praha dosáhla 2,25. Celkový počet přenocování v kraji statistici za loňský rok vyčíslili na 1807,7 tisíce. Více než polovina (54,3 procenta) připadá na prázdninové měsíce.

Nejbližších sousedů neubylo tolik

Zahraniční návštěvníci přijížděli nejčastěji z Německa; ti mezi cizinci dosáhli podílu 32,8 procenta. Následovali návštěvníci ze Slovenska (18,4 procenta), Polska (10,2) a Rakouska (6,6). Převahu tedy měli nejbližší sousedé. U nich lze také sledovat mírnější úbytek než u hostů ze vzdálenějších destinací. Zásadní propad zaznamenalo ubytovávání Číňanů a Jihokorejců – což v koronavirových souvislostech nepřekvapí.