Jako odstrašující příklad kontroly, která dopadla přímo katastrofálně, a varování i poučení pro ostatní zveřejnil Středočeský územní svaz Českého rybářského svazu na svém webu i facebooku poznatky z kontroly na vodní ploše Jelito (revír 411 994) u Prosenické Lhoty v příbramském okrese. Na sklonku července tam někteří rybáři nerespektovali téměř nic, shrnul výsledek, jenž zaráží i zkušené porybné, Václav Šámal ze sekretariátu územního svazu.

Problémy v papírech i v pytlích

Že to zde vypadá na jiný „úlovek“ než ten šupinatý, mohla rybářská stráž vytušit hned, jakmile přijela na místo. Když ji zmerčila dvojice rybářů, bylo zjevné, že první, co je napadlo, byl jednoznačný plán: rychle sbalit věci a zmizet. Viditelný spěch přispěl k tomu, že kontrola začala právě u nich. Dostali pokyn, aby předložili doklady, které rybáři musí mít u sebe, a také otevřeli igelitové pytle, jejichž pohyb prozrazoval, že alespoň některé z nich mají živý obsah.

Rozsah problému se začal rýsovat hned po nahlédnutí do papírů a do prvního z rozevřených pytlů: nacházeli se tam dva mrtví kapři a živý amur. „Ten jako jediný byl zapsaný v povolence, ale měl pod míru. Na otázku, proč nejsou zapsáni i kapři, přišla odpověď, že by je dopsal až potom,“ připomněl Šámal neradostná zjištění. Že to u druhého lovícího může dopadnout o něco „lépe“, dávala tušit jeho horečná aktivita. Než k němu rybářská stráž došla, cosi kvapně zapisoval do povolenky. V pytli měl zabitého kapra a živého amura; také podmíráka. Jeden i druhý amur ihned putovali zpátky do vody.

Nalezený raně středověký meč.
Unikátní nález. Těžba písku u Labe odkryla asi tisíc let starý meč

„Oba neměli oprávnění, přesto budou v systému zablokováni, aby si ho již nemohli stáhnout – a celou věc hodláme ještě dále řešit,“ připomněl Šámal. S dodatkem, že oprávnění k odlovu chybělo ještě dalším dvěma zde kontrolovaným rybářům. U jiného se pak našel ještě třetí podměrečný amur, kterého si chytající zjevně zamýšlel ponechat.

Platná povolenka nemusí stačit

Rybáři to dobře vědí, ale pro laika může jít o překvapení: k rybaření nemusí stačil platná povolenka, jejíž nedílnou součástí je řádně vyplňovaný záznam o úlovcích (ryby, které chytající nevrátí vodě, ale hodlá si je ponechat, musí zapsat ihned; navíc platí množstevní limity, po jehož dosažení pro něho lov v daném dni končí: musí se sbalit a odejít). Na některých místech se uplatňují ještě další pravidla.

V určených revírech se vyžaduje ještě oprávnění k odlovu s roční platností, které si lze zdarma vyžádat prostřednictvím formuláře na svazovém webu (a následně vytisknout zaslané potvrzení). Je to vlastně jen administrativní úkon v podobě registrace – nicméně jde o dokument, bez něhož není chytání legální. Aktuálně středočeský územní svaz připomíná, že oprávnění k odlovu platí na všechny vodní plochy, které jsou v provozu; bez ohledu na to, zda je daná vodní plocha na oprávnění uvedena. Šámal rybářům vysvětluje konkrétní souvislosti: „Znamená to, že kvůli nové vodní ploše Hostokryje nemusíte stahovat nové oprávnění; platí stávající, které již máte staženo, a to až do 5. 1. 2023.“

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Pro část lokalit si pak zájemce ještě musí vyřídit placenou místenku vázanou na konkrétní místo a čas (cena není jednotná, ale liší se pro různá stanoviště, denní dobu i roční období). Vyřizuje se pomocí placených SMS zpráv z mobilu. Někdy se stane, že si rybáři platnost místenek neohlídají – nebo se kolem esemesek dokonce pokusí o nějaký švindl: ať už jde o přeposílání mezi kamarády, nebo třeba představu, že místenku lze objednat z mobilu až ve chvíli, kdy je porybný na dohled.

Navzdory extrémním zjištěním od Jelita však porybní mohou konstatovat, že drtivá většina kontrolovaných rybářů je ukázněná, poctivá a chová se ohleduplně. Obecně platí, že na pachatele přestupků rybářská stráž vlastně narazí poměrně zřídka.