Potvrzuje to radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN), podle jehož slov se několikaleté úsilí o vytvoření společného systému završí 12. června. Tehdy dojde na integraci autobusů jezdících v okolí Březnice v okrese Příbram a Čáslavska na Kutnohorsku – přičemž radní hovoří o tom, že „celý maraton integrací doběhne do konce“. Červen tak přinese i konec dožívajícího tarifu SID; aktuální bude jen používání jízdních dokladů PID, pro něž se jako symbol vžila Lítačka (což označuje nejenom plastovou kartu, ale i mobilní aplikaci usnadňující uživatelům cestování nejen pohodlným placením, ale třeba i jednoduchým vyhledáváním spojů nebo informacemi o zpoždění).

„Komplexní integrace středočeské veřejné dopravy tím bude hotová. Pokračovat budeme integrací městské hromadné dopravy jednotlivých středočeských měst,“ plánuje Borecký. Naopak aktuálně na pořadu dne není začleňování středočeských přívozů do systému PID, což je známé z Prahy.

Systém PID vyčnívá z kraje ven

Rozšiřování pravidel PID se však neomezuje jen na jednotlivé oblasti Středočeského kraje. „Integrujeme i linky v oblastech, které spolu historicky souvisí, byť jsou dnes v jiných krajích. Takže do integrace spadají i takzvané meziměstské linky, které ale lidé využívají. Dnes tak na integrovanou jízdenku dojedete třeba z Pelhřimova až do Prahy,“ poznamenal Borecký. Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar doplňuje, že taková možnost není výjimečná: není teď problém cestovat na jeden předplatní kupon například ze středních Čech až do Ledče nad Sázavou.

Jako první se tyhle možnosti v minulosti přesouvaly z Mělnicka až na Podřipsko – a je to už málem vzpomínka pro dopravní pamětníky. Možnosti využívat tarify PID se stále rozšiřují: od počátku dubna došlo i k integraci mezikrajských linek mezi Středočeským a Ústeckým krajem či byly nově zavedeny tarifní přesahy mezi PID a dopravním systémem Libereckého kraje.

Příjezd na čas i slušné chování

Jako výhody integrace bývají často zmiňovány jednotné (a zpravidla výhodnější) jízdné podle pásmového a časového tarifu PID s možností využití přestupních jízdenek i předplatních kuponů, jež se uplatní nejen při přestupování mezi autobusy různých dopravců, ale i mezi autobusem i vlakem.

Ostatně i přestupy mají být pohodlnější: trasy linek a časy odjezdů příjezdů spojů byly v rámci plánování PID promyšleny tak, aby dobře navazovaly – a existují i garantované přestupy, kdy se na případně zpozděný spoj čeká. Plánování počítá i se zlepšením meziregionálního spojení mezi jednotlivými oblastmi středních Čech. A v neposlední řadě platí standardy kvality: je určené, jak mají být vozidla vybavena, uklizena – a třeba i to, jak se řidiči oblékají a chovají; kontroluje se i dodržování jízdních řádů.