Prozatím jsou přípravy právě ve fázi „čar v mapě“ předcházejících úředním jednáním: Správa železnic na počátku týdne vypsala opakované zadávací řízení na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a podkladů pro řízení EIA o vlivech na životní prostředí pro první chystaný vysokorychlostní úsek. Týká se VRT Polabí, přičemž úsek označovaný jako Praha-Běchovice – Poříčany představuje dílčí součást trasy z Prahy do Brna, jejíž přípravy zatím postoupily nejdál. Vede od hlavního města východním směrem; se zapojením do nynějších traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město.

Kolik zájemců se do tendru zapojí, je zatím obtížné předvídat. Leccos však může napovědět předběžná tržní konzultace, jíž se loni zúčastnilo 11 projekčních společností; nejen domácích, ale i z Francie a Německa. Dodavatel zakázky s předpokládanou hodnotou 240,5 milionu korun by měl hlavní část výsledků své práce odevzdat do 14 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, jež s ním bude uzavřena. Při jeho výběru přitom nebude rozhodující jen nabídnutá cena, ale také posouzení kvality.

O tom, že je jedná o mimořádnou zakázku, svědčí nejen uspořádání předběžné tržní konzultace loni v září, ale také fakt, že zadávací řízení vyhlašuje Správa železnic opakovaně. Reaguje přitom i na námitky a dotazy k nejasnostem spojené s předchozím tendrem. Platba dodavateli mimo jiné může být ovlivněna výsledkem rozhodování o umístění stavby a procesu EIA.