Na dotaz Deníku to v pátek 6. května uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Z jejích slov plyne, že další podrobnosti mohou obyvatelé Křivoklátska i další zájemci získat za měsíc.

Reagovala tak na rozčarování zaznívající v prohlášení představitelů několika obcí, které po čtvrtečním setkání s ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL) a dvojicí jejích náměstků zveřejnili starostové obce Běleč Lukáš Kocman, Broum Petr Jirka, Karlovy Vsi Iveta Kohoutová (všichni nezávislí) – a za městys Křivoklát někdejší starosta Milan Naď. Ti konstatovali, že obě strany se setkaly poprvé od hromadného setkání zástupců ministerstva se starosty, jež se odehrálo 24. února.

Zástupci obcí z regionu se podivují, že i když od té doby uplynuly více než dva měsíce, samosprávy od ministerstva neobdržely žádné nové podklady. „V průběhu období proběhly pouze čtyři veřejné debaty zástupců ministerstva a Středočeského kraje s občany (Běleč, Zbečno, Račice a Broumy), které však byly iniciovány samotnými obcemi,“ uvádí prohlášení čtveřice účastníků jednání zveřejněné starostou Kocmanem. V té souvislosti se signatáři ohrazují proti přístupu Ústavního soudu ČR, který prý v jiné souvislosti podobné diskuse s občany označil jako „dostatečný veřejný prostor, kde mohli projevit nesouhlas“.

Více informací bude k dispozici v červnu

Poskytnout více podkladů zatím podle ministerstva nebylo možné. „Stále jsme v období před vyhlášením záměru, tudíž ještě nejsou – a ani nemohou být – při společných diskusích na stole dokumenty k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko (včetně výměry, vymezení a členění národního parku, návrhu bližších ochranných podmínek a dalších); ty představíme obcím, tak jak zdůrazňujeme, začátkem června,“ shrnula Pospíšilová aktuální stanovisko.

Trvá na tom, že vedení resortu je ve vzájemné výměně informací a stanovisek aktivní. Setkání se zástupci Bělče, Broum, Karlovy Vsi a Křivoklátu, které ministryně přijala, bylo podle jejích slov jedním z dokladů vstřícné komunikace. „MŽP od samého počátku od ohlášení úmyslu započít proces vyhlašování národního parku koncem letošního února deklarovalo vstřícnost vůči obcím v regionu. Tou je snaha o otevřenou komunikaci: od první cesty ministryně, na které byly předány zástupcům obcí všechny aktuálně dostupné dokumenty, přes účast zástupců MŽP na debatách v obcích až po výzvu starostům a starostkám, aby své další dotazy vznášeli průběžně napřímo MŽP – což je využíváno minimálně,“ uvedla Pospíšilová jménem ministerstva.

To záměr vyhlásit národní park (což se děje přijetím samostatného zákona, takže rozhodovat budou nakonec zákonodárci) vnímá jako završení úsilí o poskytnutí nejvyššího stupně ochrany mimořádně cennému území. Velkou podporu má myšlenka vzniku národního parku také na úrovni kraje, o čemž svědčí nejen prohlášení představitelů hejtmanství, ale výslovně to stanoví i usnesení přijaté krajským zastupitelstvem. Naopak mezi obyvateli oblasti, kde by měl být národní park vyhlášen, lze často slyšet i odmítavé postoje. Odpůrci se obávají možných omezení i dalších změn, ale také se netají očekáváním, že vyhlášení národního parku by k regionu přitáhlo až nežádoucí pozornost – spojenou s nadměrným přílivem výletníků.

„Třiatřicet místních samospráv vyjádřilo nesouhlas s návrhem převedení části území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko na Národní park Křivoklátsko – a z toho 18 obcí potvrdilo své rozhodnutí usnesením zastupitelstva,“ uvádí prohlášení čtveřice zástupců obcí. Starostové také vnímají jako nepatřičné, že by měl být počátkem června spuštěn legislativní proces směřující k vyhlášení zákona bez toho, že by ministerstvo předtím projednalo podrobnosti se zástupci obcí.

Další cesta do regionu. Nebo cesty?

Starostové ve čtvrtek ministryni požádali o posunutí časových plánů tak, aby vznikl prostor pro jednání s obcemi nad konkrétními materiály. Hubáčkovou také pozvali k návštěvě Křivoklátska, při níž by jí mohli ukázat region ze svého pohledu.

Za ministerstvo Pospíšilová uvedla, že nyní se připravuje další avizovaná cesta Hubáčkové na Křivoklátsko. Pokud jde o pozvání do regionu, jež zaznělo na čtvrtečním setkání, ministryně podle Pospíšilové projevila „přání setkání realizovat, pokud to její program dovolí“.