Vlastně o tom ale nikdo neví, protože chybí evidence kontrol. A pokud se najdou nedostatky, stejně je to fuk: na odměnách vedoucích pracovníků příspěvkovek se tato zjištění neprojeví. Krajský úřad slibuje, že bude měnit pravidla.

Základním zjištěním podle Bezděkových slov je zcela nedostatečné zajištění kontrol po stránce personální: věcně příslušné odbory krajského úřadu (kupříkladu referáty pro oblast kultury nebo školství) na kontrolní výjezdy do organizací nemají lidi. Kromě nich se kontrolám věnuje také odbor interního auditu – ten je však přetížen. Dohled zřizovatele nad hospodařením příspěvkových organizací, nakládání s majetkem, využití dotací, pracovněprávními vztahy i komunikací s krajem je tak podle Bezděkových slov prováděn jen sporadicky – pokud vůbec.

Případná zjištění o odhalených nedostatcích prý navíc nepadnou na úrodnou půdu: „Zprávy ředitelů příspěvkových organizací o přijetí nápravných opatření jsou zcela formální.“ Podle platné směrnice mají být návrhy nápravných opatření předkládány krajským radním – chybí však jejich evidence i další sledování.

Nový ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek (na snímku zcela vpravo) byl na prezentacích novinek v cestovním ruchu k vidění už v jarních měsících - tehdy v roli vedoucího oddělení marketingu SCCR.
Nový ředitel krajské turistické centrály slibuje větší kontakt s regiony

Bezděk také upozornil, že chybí centrální evidence kontrol vykonaných krajským úřadem – stejně jako zohlednění jejich výsledků v rámci kritérií pro odměňování vedení příspěvkových organizací. Odměny ředitelům škol, muzeí, galerií, ale třeba i záchranné služby nebo správy silnic navrhují vedoucí věcně příslušných odborů krajského úřadu příslušnému členovi rady kraje, který návrh odměny předkládá ostatním radním ke schválení. S náležitým zdůvodněním, jelikož se nejedná o nárokovou složku platu.

V červnu vyvolalo pozornost, když středočeští radní 2. 6. schválili mimořádnou odměnu v nezveřejněné výši tehdejšímu řediteli Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Janu Lichtnegerovi – a 21. 6. tito radní téhož Lichtnegera jednomyslně odvolali z funkce v reakci na pražskou korupční kauzu známou pod policejním označením Dozimetr (či také pod jménem obviněného a vazebně stíhaného náměstka primátora Petra Hlubučka z hnutí STAN).

Zkontrolovat kontrolu kontrol

Na Bezděkova slova reagoval zástupce ředitele krajského úřadu Vítězslav Kaliba. „Bereme to jako podněty,“ konstatoval. Připomněl, že některé činnosti příspěvkovek se budou automaticky digitalizovat. To usnadní třeba kontroly veřejných zakázek – a to i na dálku; bez nutnosti návštěvy kontrolorů v organizaci. „Podíváme se také na mimořádné odměny pro ředitele,“ slíbil Kaliba se slovy, že s některými závěry předkládanými Bezděkem bude krajský úřad pracovat – a bude usilovat o zlepšení.

Ilustrační foto.
Kraj nechá překreslit mapu veřejné dopravy u Prahy. Čeká nárůst zájmu

Opatrný postoj ke zjištěním, která předkládá Bezděk jakožto hlasitý představitel opozice, nicméně za koalici vládnoucí Středočeskému kraji zaujal Michael Kašpar (STAN). Rád by si kontroly kontrol sám zkontroloval. Vadí mu, že Bezděk předkládá shrnující závěry – avšak krajští zastupitelé nedostali podklady, z nichž jsou vyvozovány. Chtěl by si sám udělat „závěry, zda závěry kontrolního výboru jsou relevantní“. „Rád vám příště vyhovím,“ reagoval Bezděk – se slovy, že se vynasnaží, aby materiály předkládané z kontrolního výboru byly „úplné“.