Koncem loňských letních prázdnin se sice ve středočeských venkovních koupalištích pomnožily sinice, které mohou způsobovat zdravotní problémy, avšak „zakazovat“ koupání krajská hygienická stanice nemusela v žádné ze sledovaných lokalit. V rámci monitorování kvality vody na koupalištích a koupacích místech o tom informoval Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygieny.

Během minulé sezony na rozdíl od minulosti nikde hodnocení nekleslo na stupeň 5 – stupnice je obdobná známkování ve škole – což se označuje právě jako „zákaz koupání“. Pomohlo i chladnější léto s větším množstvím srážek. Jak to bude letos?

Lidé mohou říci, kde si přejí kontroly

Přestože není jasné, zda koupací sezonu nakonec nepoznamenají koronavirová omezení, středočeští hygienici se s předstihem připravují na monitoring kvality vody. Jak na venkovních koupalištích, kde získávají informace o výsledcích laboratorních rozborů od jejich provozovatelů, tak na koupacích místech s tradičně hojnou návštěvou; včetně oblíbených pláží na Orlíku a na Slapech.

Kdy se na jednotlivých místech budou odebírat vzorky a na sledování kterých parametrů následně dojde, stanoví monitorovací kalendář, jehož návrh nyní lidé mohou najít na úředních deskách hygienické stanice, krajského úřadu i obcí. Zatím se ale ještě nejedná o definitivní podobu, která by byla závazná, řekla Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice.

„Jde o materiál předložený k připomínkování veřejnosti. Lidé nám mohou i dát tip na koupací místo, které by bylo zaznamenáníhodné,“ poznamenala Šalamunová. Konečný seznam koupacích vod, které hygienická stanice bude letos monitorovat, pak vzejde z veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy, jež se chystá na 26. dubna.

Šalamunová nicméně uvedla, že se tento výčet lokalit zpravidla příliš nemění: „Loni přibylo jedno místo navíc.“ Letošní návrh však podle zjištění Deníku nepočítá s kontrolami na několika menších koupalištích – zejména na Mladoboleslavsku, Příbramsku, Mělnicku, Nymbursku a Berounsku.

Obvykle přibudou kontroly nad plán

Z informaci Šalamunové plyne, že monitorovací kalendář je plánem, o němž se dopředu ví, že by měl být nejen splněn, ale zřejmě i překročen. Návrh kontrol stanoví minimální rozsah odběru vzorků v období mezi 17. květnem a 23. srpnem, přičemž u nejpočetnější skupiny lokalit – podle návrhu 20 – se počítá s odběry jednou na 14 dní; vychází to na osm plánovaných testování. Pokud však rozbor nedopadne zrovna příznivě, pro další vzorky se vyráží už po týdnu. Naopak nejméně sledované lokality, jež jsou v návrhu dvě, by během léta měly čekat jen čtyři plánované odběry – a to bez sledování výskytu sinic.

Hygienici se zaměřují na vizuální posouzení vody, měření průhlednosti, výskyt vodního květu, sinic, ale i na fekální znečištění (bakterií Escherichia coli a střevními enterokoky), chlorofylu-a – a stranou pozornosti nezůstává ani mikroskopický obraz.

Kontroly kvality vody ke koupání

- Plánovaných osm kontrol za sezonu v koupacích oblastech: jezero Poděbrady, Orlík-Lavičky, Orlík-Podskalí, Orlík-Popelíky, Orlík-Trhovky, písník Bakov nad Jizerou, písník Hradišťko, Proboštská jezera, rybník Jureček, Slapy-Měřín, Slapy-Nová Rabyně, Slapy-Nová Živohošť, Slapy-Ždáň, Slapy-Živohošť, Slapy-Županovice

- Plánovaných osm kontrol za sezonu na místech provozovaných jako přírodní koupaliště: jezero Ostrá, Monínec-Pilský rybník, Příbram-Nový rybník, Rakovník -Tyršovo koupaliště, Vyžlovský rybník

- Plánované čtyři kontroly za sezonu: jezero Konětopy, písník Lhota

Zdroj: návrh monitorovacího kalendáře pro rok 2021