„Budeme sledovat situaci, která se mění každým dnem, a podle toho se přizpůsobíme,“ konstatovala. A třeba požadavek na zajištění roušek pro členy okrskových volebních komisí nebo dezinfekce by neznamenal problém. Na to už jsou města i obce připraveny z uplynulých měsíců.

Opatření proti šíření nového typu koronaviru nicméně skutečně mohou výrazně ovlivnit, jak to bude počátkem října vypadat při volbách do krajského zastupitelstva a části Senátu. A vlastně i to, zda se volební místnosti v tomto termínu otevřou. Co bude a nebude, zatím nikdo říci nedokáže. Nevědí to ani na kraji.

Když bude třeba zajistit v rámci preventivních opatření roušky pro členy okrskových volebních komisí či dezinfekce, budou připraveny – a problém by neměl být ani s jejich distribucí. A pokud by snad bylo třeba obstarat půl druhého milionu jednorázových propisek – tak ano; budou k dispozici. Tak pohlíží krajský úřad na přípravy voleb, které by tentokrát mohly být jiné než kdykoli předtím.

Pokyny přijdou z ministerstva

Sám kraj však nebude tím, kdo by rozhodoval o podobě jakýchkoli opatření, řekl Deníku Jan Nováček z kanceláře hejtmanky. „Zajistíme průběh voleb v takové podobě, která bude vycházet z epidemiologické situace, na jejímž základě rozhodne ministerstvo vnitra,“ konstatoval. S tím, že jakékoli další úvahy by v současnosti byly pouhými spekulacemi; navíc předčasnými, jestliže se podmínky mohou rychle měnit.

Nakažených ani dalších lidí v karanténě by se volby pravděpodobně netýkaly: ti by hlasovat nemohli vůbec. „Je to v souladu s ústavním pořádkem; volební právo není neomezitelné,“ vysvětlil Nováček. Karanténa se za překážku výkonu volebního práva považuje pro senátní volby od roku 1995, pro volby do krajských zastupitelstev od roku 2000,“ upřesnila Klára Dlubalová z ministerstva vnitra, že nejde o nic nového. I o možné změně se však ještě má diskutovat.

Že kraj sám žádná opatření nechystá a je vázán pokyny ministerstva vnitra jako ústředního orgánu státní správy, potvrdila Deníku i vedoucí oddělení správních agend krajského úřadu Eva Jůzová. „Musí se to řešit celorepublikově,“ konstatovala s tím, že například úkoly k zajištění hygienických prostředků a poučení předsedů okrskových volebních komisí mohou být uloženy i obcím a jejich starostům.

Vše by pak bylo obsaženo ve směrnici ministerstva k zajištění hygienicko-protiepidemických opatření. „Ta ještě neplatí,“ zdůraznila Jůzová, že konkrétní opatření by vycházela z aktuální situace.

Vše zůstává zcela otevřené

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dokonce v uplynulých dnech překvapil prohlášením, že ani termín voleb nemusí být jistý. V případě, že by karanténa znemožnila účast většímu počtu lidí, by se podle něho mohlo uvažovat o odložení termínu.

V souvislosti s přípravami epidemiologických opatření dal Hamáček v úterý pokyn ke vzniku speciální pracovní skupiny, složené ze zástupců ministerstev vnitra a zdravotnictví, která má navrhnout adekvátní hygienická opatření k zabránění šíření nákazy. Ale nejen to: řešit bude i možnost účasti lidí v karanténě, protože legislativa nepočítá se situací, jaká je nyní spojena s šířením koronaviru. „Musíme hledat zákonnou cestu, jak lidem v karanténě volit umožnit – a zda vůbec,“ uvedl Hamáček.

Možná opatření v případě konání voleb

- Zajištění dodržování rozestupů ve volební místnosti i při čekání před ní, odstup také při ověřování totožnosti voliče spojeného s odkrytím roušky

- Dezinfekce klik, pracovních ploch, zajištění dostatečného větrání, zajištění dezinfekce na ruce pro příchozí a upozornění na používání roušek

- Pro členy okrskových volebních komisí zajištění dezinfekce na ruce a rezervy roušek nebo obdobných ochranných prostředků dýchacích cest

- Používání jednorázových rukavic nebo dezinfekce s virucidním účinkem při jakékoli manipulaci s hlasovacími lístky a obálkami (před předáním voličům i při sčítání hlasů)

- Při hlasování do přenosné urny pravidelné dezinfikování jejího povrchu, používání roušky, dotazy, zda voliči nejsou v karanténě, omezení kontaktů členů komise s okolím

- Prostor za plentou nebude vybaven psacími potřebami

- Zajištění dostatečného množství psacích potřeb pro členy komise, kteří je společně nesdílejí

- Po skončení voleb důkladný úklid s dezinfekcí volební místnosti – v souladu s účelem, k němuž jsou prostory běžně používány

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR; podle aktuální situace a návrhů speciální pracovní skupiny se mohou uplatnit i zcela odlišná opatření