I tak může vypadat „dušičkové rozjímání“ nad čísly z koronavirových statistik, které zveřejňují různé instituce. Nezasvěcené oko totiž rozdíly v udávaných počtech zemřelých nutné zarazí.

Údaje neznamenají totéž

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 30. října zveřejnilo pro Středočeský kraj data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), podle nichž je k 22. říjnu evidováno 237 zemřelých. Krajská hygienická stanice udává k 30. říjnu 113 zemřelých. Který z těchto údajů tedy platí? Oba. Každé číslo však znamená něco jiného. Odlišují se jak územním pojetím, tak různým přístupem k zohlednění diagnóz. Deníku to objasnila Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice.

„ÚZIS čerpá data z Informačního systému infekčních nemocí, kam se zadávají údaje o všech covid-pozitivních osobách; včetně zemřelých. Krajská hygienická stanice uveřejňuje statistiku těch zemřelých, o nichž získá od poskytovatelů zdravotních služeb informaci, že zemřeli na covid či respirační onemocnění spojené s covidem,“ shrnula Šalamunová příčiny odlišností zveřejňovaných údajů.

Rozhoduje příčina smrti

O ministerské statistice se dá zjednodušeně říci, že pracuje s údaji o všech pacientech, jež pak rozčlení podle místa trvalého bydliště. Hygienici naproti tomu dostávají údaje od zdravotnických zařízení v regionu. Čili Středočech, který by zemřel v některé z nemocnic v hlavním městě, se v jejich pojetí nezapočítává ke Středočeskému kraji, ale do Prahy.

K objasnění velkého rozdílu mezi zveřejněnými čísly však tohle vysvětlení nestačí. Hlavní příčinu nesouladu v publikovaných počtech vidí Šalamunová v tom, že data sdělovaná ÚZISem informují o počtu covid-pozitivních zemřelých, zatímco hygienici započítávají jen pacienty, u nichž se diagnóza covid-19 uvádí jako hlavní příčina úmrtí.

Pro začlenění do údajů ministerstva tedy stačí, že zesnulý měl potvrzenou zákazu koronavirem – byť příčinou úmrtí třeba byly rakovina nebo mrtvice. Naproti tomu hygiena počítá skutečné oběti koronaviru: úmrtí primárně na covid-19 či na pneumonii spojenou s tímto onemocněním.

K odlišení pomohou údaje uvedené v propouštěcí zprávě – tu nemocnice vydávají vždy, když je pacient opouští; i v případě smrti. A byť zpravidla umírají polymorbidní pacienti, tedy lidé trpící několika závažnými onemocněními, vliv koronaviru se dá poznat. Rozhodující je diagnóza, již lékař v propouštěcí zprávě uvede na prvním místě.