Ucházet se o peníze – a to až do částky 127 500 Kč; konkrétní výše příspěvku však závisí na zvoleném zdroji tepla – budou zájemci moci registrací žádostí na webu kraje od 3. června. Novinářům to sdělil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO).

Návod bude na videu

Jak postupovat krok za krokem, nabídne videonávod, který kraj připraví začátkem května; v té době už také budou na krajském webu vyvěšeny všechny potřebné dokumenty. Někde už občané informace získali – kraj totiž ve spolupráci se starosty pořádal výjezdní semináře. Tím nejzákladnějším poznatkem je, že příspěvky lze získat na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel či kotel spalující biomasu. „Ve třetí výzvě již nebude dotace určena na kotel kombinovaný, umožňující spalování biomasy i uhlí, jako ve výzvách předchozích,“ upozornil Kovács.

Dětský domov se školou v Býchorech.
Mezigenerační konflikt v dětském domově řeší policie

Další novinkou se podle jeho slov stane možnost zálohových plateb. Dotace se totiž vyplácí až zpětně, po dokončení výměny a schválení závěrečné dokumentace – a lidé, kteří mají hluboko do kapsy, by si uhradit výměnu nejprve ze svého nemohli dovolit. „Takto budou moci dosáhnout na dotaci všichni; i s minimem vlastních zdrojů,“ upozornil Kovács, že dotační peníze jsou určeny i pro chudší zájemce.

Očekává, že zálohově by se mohlo vyplácet až 40 procent dotací. Ve více znečistěných oblastech kraje mají tuto možnost získat žadatelé nad 65 let a ve věku od 18 pod 30 let. Původně představitelé hejtmanství zvažovali, že by se brala v úvahu výše příjmu – ukázalo se však, že nastavit pravidla tímto směrem (a hlavně zajistit kontrolu jejich dodržování) by bylo prakticky neřešitelné.

Jde o poslední příležitost?

Provozovat staré uhelné kotle 1. a 2. emisní třídy s výkonem nad 10 kW bude od 1. září 2022 zakázáno. S hroznou pokuty až do výše 50 tisíc korun! Jak se dodržování bude kontrolovat, zatím není jasné, avšak není pochyb, že řada vlastníků nemovitostí bude řešit problém. Jen ve středních Čechách může jít o desetitisíce rodinných domů, jejichž kotle se rázem stanou nelegálními.

Dřívější odhady naznačovaly, že v kraji bude třeba vyměnit asi 50 – 60 tisíc kotlů. U devíti tisíc z nich k tomu pomohly první dvě vlny kotlíkových dotací, ta třetí se má týkat zhruba pěti tisíc kotlů. Málo asi není ani majitelů domů, kteří si moderní vytápění s pohodlnější obsluhou pořídili sami, bez dotace – i tak však starých kotlů zůstává obrovské množství. Další dotační peníze zatím na obzoru nejsou, byť ministerstvo životního prostředí o nich jedná.

Ilustrační foto
Středočechy se nově staly i dva tisíce lidí z Ukrajiny

Způsoby čerpání kotlíkové dotace

* Zpětně, po ukončení projektu:
- výhradně touto formou se dotace na výměnu zdrojů tepla vyplácely v rámci minulých výzev
- žadatel nejprve uhradí veškeré výdaje sám – a peníze jsou mu poslány na účet až po předložení závěrečné dokumentace a jejím schválení

* Formou zálohy:
- jde o novinku, která se nemá uplatňovat plošně v celé republice, ale pouze v některých krajích, přičemž si každý stanoví vlastní pravidla
- ve středních Čechách se zálohy mají poskytovat po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, a to na základě zálohové faktury a žádosti konečného uživatele, který splní stanovené podmínky:
+ jde o výměnu kotle v takzvané prioritní obci (podle seznamu lokalit s větším znečištěním ovzduší)
+ k datu zaslání žádosti o zálohovou platbu žadatel dovršil 18 let a současně nedovršil 30 let anebo dovršil 65 a více let
- na zdroje vytápění, které již byly instalovány, zálohu vyplatit nelze

Zdroj: náměstek hejtmanky Středočeského kraje Gabriel Kovács

 Hotel Dachsteinkönig
Dětem vstup zakázán? Provozovatel musí mít důvod, jinak zaplatí pokutu