Prostřednictvím internetu pořádaný webinář, k němuž se účastníci mohou připojit ze svých pracoven nebo třeba obýváků, začne 22. dubna od 13.30 hodin: stačí využít odkaz vimeo.com/534393046.

Krajský úřad také na svém webu přináší přehled aktuálně dostupných dotačních programů Středočeského kraje. „Určitě nezaškodí si předem prosvištět přehled vypsaných fondů i s přehledem kontaktů,“ vybízí k samostudiu ještě před přepojením k webináři.

Účastníky, kteří si před čtvrtečním připojením budou chtít udělat obrázek, však může zaskočit porovnání dat: kdo krajské dotace nesleduje průběžně, dočte se, že u pěti fondů v úterý vypršely termíny podávání žádostí. Jde o fondy podpory dobrovolných hasičů, prevence, humanitární fond v tematických zdáních pro zdravotnictví i pro sociální oblast, dále pak o fondy sportu a volného času i životního prostředí a zemědělství.

Nebližším aktuálním konečným termínem pak je 5. květen, kdy končí možnost podávat žádosti o příspěvky z infrastrukturního fondu v tematickém zadání životní prostředí – což se mimo jiné týká oblíbených dotací na vodovody a kanalizace.

Právě ten patří k programům, jimž má být v rámci on-line setkání moderovaného náměstkem hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiřím Snížkem (Piráti) věnována hlubší pozornost. Dalšími obsáhleji probíranými programy by se měly stát krajské dotace na cyklistickou infrastrukturu, na podporu obecního bydlení, peníze fondu kultury a obnovy památek či finanční podpora přípravy podkladů k pozdějšímu podávání žádostí o dotace.

Webinářů nabízejících starostům a členům jejich týmů poučení a rady se v uplynulých týdnech konalo již několik; zaměřeny byly na různá témata podstatná pro fungování obcí. Výhodou je, že se k nim lze vracet i zpětně, takže se k představeným informacím mohou dostat i zástupci samospráv, kteří neměli možnost připojit se přímo v době přímého přenosu.

Videozáznamy jejich průběhu jsou dostupné komukoli, kdo má přístup k internetu, a to na YouTube kanálu Středočeského kraje.