Mělo by to být naopak, předpokládá hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Jsme přesvědčeni, že návrh novely zákona je v rozporu s požadavkem na využití dříve zastavěných ploch a na preferenci využití brownfieldů před záborem volné krajiny,“ vysvětlila, proč hejtmanství poslalo ministerstvu své podněty. Navrhuje bonifikaci zvýhodňující investice směřující právě na brownfieldy. Pro ty je zatím příznačná nízká atraktivita i konkurenceschopnost. Existuje sice několik programů pro jejich regeneraci – nicméně středočeské stanovisko předpokládá, že by účinný systém měl plynout přímo ze zákona. A novelu k investičním pobídkám vidí jako jedinečnou příležitost.

Zanedbaných pozemků nebo objektů, které bez dalších úprav nelze využívat, jsou ve středních Čechách stovky. Některé z nich kraj nabízí i na mapě investičních příležitostí, zveřejněné na krajském mapovém portálu gis.kr-stredocesky.cz.