Po jednání členů rady kraje, kteří právě takovéto rozhodnutí (vycházející z vyhodnocení všech podaných žádostí) doporučují přijmout středočeským zastupitelům, o tom informoval radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09).

„Naším úmyslem bylo podpořit amatérskou kulturu zejména v oblastech jako například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, ale i dalších,“ upřesnil Švenda.

Ze 102 žadatelů, kteří by měli být úspěšní, mluvčí kraje David Šíma zmínil konkrétně tři. Jako příklady uvedl Městské kulturní centrum Beroun s akcí BeKuLe aneb Berounské kulturní léto, Kladenské dvorky pořádané Spolkem Podprůhon či také již tradiční Hrabalovo Kersko.

Milion na výročí

Milion korun z krajského rozpočtu je pak určen na podporu významných výročí. V tomto případě radní pracující se závěry hodnoticí komise doporučili zastupitelům schválit 13 příspěvků.

Mluvčí Šíma zmínil opět tři příklady: Sto let Českomoravské myslivecké jednoty, které pořádají Okresní myslivecký spolek Benešov a Českomoravská myslivecká jednota, výročí 770 let obce Vrančice u Příbrami nebo například oslava 800 let obce Dolní Slivno u Mladé Boleslavi. „Dotace na podporu významných výročí byla určena zejména pro historické slavnosti či připomenutí významných výročí a bitev, které mají oporu v historických pramenech,“ poznamenal radní Švenda. „Kritérii pro získání dotace jsou zejména jedinečnost, tradice a nadlokálnost akce,“ doplnil.