Že se peníze na tento účel podařilo najít, chválí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). „Budování nových vodních ploch, obnova zaniklých, odbahnění rybníků, mokřadů a tůní patří k jedněm z důležitých nástrojů v boji se suchem a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny,“ vysvětlila důležitost podporovaných staveb.

Předběžně se počítá s tím, že žádat o dotace by mohly obce do dvou tisíc obyvatel a dobrovolné svazky obcí. Minimální spoluúčast příjemce dotace by byla 10 procent – a žadatel by mohl získat maximálně milion. Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) k tomu ještě připomíná: „Pokud bylo na daný projekt z rozpočtu kraje žádáno v minulosti a kraj svoji podporu formou dotace poskytl, pak bude požadovaná částka snížena o dříve vyplacenou sumu.“

Pokud krajské zastupitelstvo, jehož jednání je naplánováno za 22. únor, dotační program pro vodní nádrže schválí, podrobná pravidla budou zveřejněna na elektronické úřední desce úřední desce kraje od 5. března. S přijímáním žádostí se pak počítá od 6. do 20. dubna.

Předběžně krajský úřad zveřejnil, že z dotace by mělo být možné hradit stavební práce, jako jsou výstavba a rekonstrukce hrází, břehů a požeráků (vypouštěcích zařízení) či zemní a demoliční práce, ale také odstraňování sedimentu či budování doprovodné dešťové kanalizace.