Rozhodovat o přepsání rozpočtu se bude na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje. V pondělí 22. února.

Z daní kraj očekává o miliardu více

Dostane Středočeský kraj více peněz z daňových výnosů, než se původně počítalo? To se stalo předmětem debaty již na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva, k jehož hlavním bodům programu patřilo schvalování rozpočtu za letošní rok. Zatímco z opozičních lavic Gabriel Kovács (ANO), který byl v uplynulém volebním období finančním náměstkem hejtmanky, navrhoval zahrnout i příjmy, které sice nebyly oficiálně potvrzeny ministerstvem financí, ale daly se očekávat, koaliční většina v krajském zastupitelstvu se rozhodla počítat při sestavování první verze rozpočtu jen s penězi, které jsou jisté. Tedy: započítat příslovečného vrabce v hrsti – s tím, až se stane jistotou i holub na střeše, bude rozpočet kraje upraven. Tak to doporučoval i nynější náměstek hejtmanky pro oblast dotací, financí a inovací Věslav Michalik (STAN). S tím, že dojde třeba právě rozdělení peněz do krajských dotačních fondů.

Pohled na aktuální návrh rozpočtu kraje už se jeví podstatně příznivěji, než nabízela čísla schvalovaná v prosinci. Díky příjmům ze sdílených daní může kraj svůj rozpočet navýšit o 1,01 miliardy korun; dalších 360 milionů korun přibude z lepších příjmů oproti rozpočtu 2020 – tedy z takzvaných přebytků hospodaření. Umožní to nabídnout obcím podporu prostřednictvím krajských dotačních fondů – do nich by podle Michalikových slov mělo pro letošek směřovat 347,6 milionu korun – a také potřebné investice.

„Další prostředky půjdou na zvýšení kvality středních škol, na pokrytí propadu tržeb ve veřejné dopravě, na plánované zvýšení mezd ve veřejném sektoru, předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z Evropské unie a na posílení rozpočtů příspěvkových organizací,“ upřesnil náměstek hejtmanky, kam mají nově plánované výdaje směřovat.

Ze zmiňovaných 347,6 milionu korun, které budou nově určeny na krajské dotace, má být k rozdělení přímo v rámci jednotlivých fondů určeno 307 milionů. Zbývajících 40 milionů by pak podle Michalika mělo být využito na podporu budování cyklostezek nebo na výstavbu obecních bytů. Z investic náměstek hejtmanky počítá se 400 miliony na předfinancování a kofinancování projektů podpořených penězi od Evropské unie. „Na kapitálové výdaje související se zásobníkem investic půjde 225 milionů korun,“ doplnil Michalik. Dalších 164 milionů korun poslouží k financování běžných výdajů rozpočtových kapitol (a z toho je téměř 100 milionů určeno na zvyšování kvality školství). Na úhradu propadu tržeb ve veřejné dopravě, kde vlivem opatření proti šíření koronaviru výrazně ubylo cestujících, má směřovat 150 milionů. Pro plánované navýšení mezd ve veřejném sektoru je určena 80milionová částka.

Kde se vzaly stovky milionů?

Při přípravě původního návrhu rozpočtu na letošní rok představitelé kraje počítali s daňovými příjmy 8,6 miliardy korun. Tak očekávané příjmy kraje ukazovala původní predikce ministerstva financí. Ta vycházela z odhadů počítajícími s tehdy očekávaným zrušením superhrubé mzdy (na což také na sklonku prosince skutečně došlo) a zvýšení slev na poplatníka. Současně se zrušením superhrubé mzdy však poslanci schválili i takzvaný daňový balíček.

Nová pravidla umožnila rozpočet navýšit. „Do příjmů jsme se rozhodli dát částku ve výši 1,01 miliardy korun, která odpovídá predikci ministerstva financí a historické zkušenosti s jejich naplňováním,“ uvedl Michalik. Uskutečnit další plány pak umožní 360 milionů korun z přebytku hospodaření loňského roku.

Plánované rozdělování peněz v rámci krajských dotací
- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému: 42 miliony korun
- Středočeský Fond kultury a obnovy památek: 34,6 milionu korun
- Středočeský Humanitární fond: 3 miliony korun
- Středočeský Fond sportu a volného času: 25 milionů korun
- Středočeský Fond na podporu výsadby stromů: 900 000 tisíc korun
- Středočeský Infrastrukturní fond – tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol: 20 milionů korun
- Středočeský Infrastrukturní fond – tematické zadání Životní prostředí: 50 milionů korun
- Středočeský Fond obnovy venkova: 30 milionů korun
- Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a Národního investičního plánu: 40 milionů korun
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství: 20 milionů korun
- Středočeský Humanitární fond: 35 milionů korun
- Středočeský Fond prevence: 6,5 milionu korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje