V první řadě upozorňuje na Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, v němž je k dispozici 20 milionů korun na dotace určené pro projekty, které pomohou zadržování vody v krajině. „Účelem je ochrana před suchem a povodněmi,“ upozornila Skopalíková na dvě strany téže mince.

Dotační peníze podle jejích slov poslouží nejen jako podpora výstavby nových rybníků či obnovy těch v minulosti zaniklých nebo na rekonstrukce existujících, ale vlastníci a uživatelé mohou získat krajský příspěvek třeba i na jejich odbahnění.

Dlouhodobě však kraj fandí – a tento přístup se odráží právě i v možnostech získat dotace – také zřizování malých vodních nádrží, mokřadů a tůní, které zvyšují retenční schopnosti krajiny.

Kanalizace i ochrana proti povodni

S životním prostředím podle slov Skopalíkové velmi úzce souvisí krajský infrastrukturní fond – a ten se těší i mimořádně oblibě mezi starosty. Obce z něj totiž mohou získat prostředky na výstavbu, rozšiřování a modernizaci vodovodů, kanalizací i čistíren odpadních vod. „Připravenou částku jsme zvýšili na sto milionů korun,“ uvedla radní s upozorněním, že v minulých letech byl zaznamenáván výrazný převis zájmu: žadatelé by si rádi rozdělili podstatně vyšší částku, než tu, která byla k tomuto účelu připravena v rozpočtu.

Počítaly se proto koeficienty umožňující jednotlivým žadatelům rovnoměrně snížit jejich požadavky a vedly se debaty, zda zvlášť těm nejmenším obcím může pomoci k uskutečnění projektu, jestliže nakonec získají výrazně méně peněz, než kolik původně potřebovaly… Tento program je určen nejen pro podporu zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou či zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod, aby se snížilo znečištění vypouštěné do povrchových i podzemních vod. Dále infrastrukturní fond slouží k podpoře preventivních protipovodňových opatření, podotkla Skopalíková.

Pochlubila se, že navzdory těžkým časům v době koronavirové krize spojené s citelnějším nedostatkem peněz než v minulosti se podařilo pro životní prostředí vyčlenit vyšší částky. „Oproti minulému roku se celkový objem prostředků ve fondech zvýšil zhruba o 17 milionů korun – a oproti průměru v minulém volebním období o 25 milionů,“ upřesnila.

Miliony korun na ekovýchovu

Zdůrazňuje současně podporu ekologické výchovy. Na dotace v rámci programu EVVO – tedy na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu – je v krajském vyčleněno sedm milionů korun. Stále se totiž počítá s tím, že koronavirová omezení by se brzy mohla stát minulostí – a ekovýchovné aktivity se rychle rozběhnou. Na financování činnosti pětice krajských středisek ekologické výchovy je pak určeno celkem deset milionů.