Prospělo by této oblasti převedení části území nynější chráněné krajinné oblasti pod režim ochrany na stupni národního parku, což by byla skvělá propagace turistických atraktivit tohoto území za současného zajištění maximální ochrany zdejších hodnot? Nebo by to možnosti rozvoje regionu zastavilo a poškodilo místní obyvatele či majitele nemovitostí (a možná i výletníky včetně cyklistů na lesních cestách a vodáků na Berounce)? To jsou debaty, které se ve vlnách různé intenzity převalují Křivoklátskem už roky.

Jakkoli se před pár lety zdálo, že diskuse utichly a záměry zastánců národního parku vzaly zasvé, nyní se vracejí. Souvisejí s tím, že po zřízení národního parku volají představitelé Středočeského kraje. Oni však rozhodovat nebudou: to je záležitostí státu a centrálních orgánů. Každý národní park se vyhlašuje přijetím samostatného zákona.

O tom, co by bylo oblasti ku prospěchu, začali zástupci kraje jednat s obcemi na Rakovnicku, jichž by se vyhlášení národního parku týkalo. Většinou leží při okrajích daného území; uvnitř je pouze Karlova Ves. A právě mezi zástupci samospráv byli už v minulosti hlasití oponenti. Rozhodnutí oslovit starosty obcí nyní a probrat s nimi, jaká jsou jejich současná stanoviska, padlo v červnu. Tehdy krajští zastupitelé přijali usnesení hovořící o tom, že vznik národního parku podporují. Oni ale o věci nerozhodují, takže vlastně jde o vzkaz adresovaný ministerstvu životního prostředí vyjadřující přání, aby zahájilo kroky směřující k vyhlášení národního parku.

Běžná omezení? Prý minimum

Krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) nemá pochybnosti: jedinečné přírodní území si zaslouží nejvyšší stupeň ochrany. „I přes to se pro občany z tamních obcí a pro návštěvníky nic významně nezmění,“ předkládá svůj argument. To se také zástupci kraje snaží sdělovat zástupcům obcí i občanům – a současně chtějí vyslechnout názory a argumenty místních. „Chceme jim dát maximum informací o tom, co obnáší být součástí národního parku. Někdo v tom vidí výhody, kromě ochrany přírody například rozvoj šetrné turistiky nebo možnost čerpání speciálních dotací. A někdo se naopak bojí toho, že lesy budou nepřístupné a lidé nebudou moci chodit na houby, což je samozřejmě nesmysl,“ přiblížila Skopalíková témata debat.

Radní, již na cestách po Křivoklátsku doprovázejí předseda výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství Karel Bendl (ODS) a Jaroslav Obermajer z Agentury ochrany přírody a krajiny, se v nejbližší době chystá například do Karlovy Vsi a do Hracholusk. Návštěvy chce vyhodnotit až po setkání s představiteli všech obcí; pak také hodlá připravovat besedy s občany. „Paralelně musí probíhat jednání s ministerstvem životního prostředí, které dříve jasně deklarovalo, že na cestě k vyhlášení národního parku je důležitá podpora většiny obcí na Křivoklátsku,“ připomněla.

Skopalíková trvá na tom, že na život místních obyvatel by statut národního parku měl jen minimální vliv; s výjimkou klidových zón, kde se chodí po vyznačených cestách, není pohyb omezen. Bylo by však snazší zamezit případným projektům, které by oblast nenávratně poškodily, a díky hospodaření správy parku by se změnil přístup k ochraně lesa. Obce, které by se díky zastoupení v radě parku podílely na rozhodování, by mimo jiné získaly přístup ke speciálním dotačním fondům (aktuálně jsou například k mání peníze na infrastrukturu a vybavenost, které by umožnily vybudovat třeba parkoviště, aby návštěvníci nenechávali svá auta v obcích či v lesích).

Zvažovaný Národní park Křivoklátsko
- Statut národního parku by získaly nejcennější 102 čtvereční kilometry Křivoklátska, tedy 16 procent nynější chráněné krajinné oblasti. Jde o její přírodně nejcennější území.
- Navrhovaná hranice je tam, kde je to možné, vedena tak, aby nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy.
- Těžiště klidových zón parku mají tvořit nynější národní přírodní rezervace.
- V Národním parku Křivoklátsko by ležela jen jedna obec – Karlova Ves.
- Národní parky jsou v České republice vyhlašovány zákonem; příprava vyhlášení přísluší ministerstvu životního prostředí. Středočeský kraj tento proces v případě Křivoklátska podpořil deklarací zájmu na vyhlášení ochrany formou zřízení národního parku.
- V České republice jsou nyní čtyři národní parky – NP Šumava, Krkonošský národní park, NP Podyjí a NP České Švýcarsko (ten je aktuálně nejmladším, byl vyhlášen v roce 2000).
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje