I když je pravděpodobné, že žáků, kteří své studium dokončí na jiné škole, než na kterou nastoupili, bude přibývat, konkrétní seznam těch, jichž se slučování bude týkat, nyní k dispozici není. Deníku to řekl středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Připouští, že současný počet 182 organizací zřizovaných krajem se bude snižovat, na detaily ale bude třeba počkat.

Zlepšit kvalitu, strukturu oborů i ekonomiku

Aktuálně existují obecné politické teze, z nichž rozhodování o slučování bude vycházet. Nemají však podobu pevně stanovených kritérií ve stylu jestliže/potom. Při vyhodnocování situace kraj zvažuje řadu souvislostí. Může se tak stát, že i na pohled podobná čísla při sledování jednotlivých ukazatelů u různých škol nebo v odlišných regionech mohou nakonec vést k rozdílným závěrům. Není také stanoven nějaký jasně daný cílový stav ve stylu, že do konkrétního termínu by se měl počet organizací snížit dejme tomu o 30, do dalšího o 40…

Vedení kraje se nicméně shoduje, že výhodnější nejenom z pohledu ekonomiky, ale i kvůli zvýšení kvality výuky, stejně jako lepšímu plánování nabídky oborů a rozmístění v rámci kraje je sdílet pedagogy i vybavení a odborné zázemí. A žáky koncentrovat. Zřizovatel ocení snížení nákladů nejen na údržbu budov, ale i na provoz, když místo více ředitelství či ekonomických oddělení bude jen jedno – vytváření větších celků se však podle kraje projeví i ve výuce: lépe se využije aprobace pedagogů, kteří dnes často učí i předměty, pro které nemají vzdělání, a bude snazší držet krok s dobou při pořizování vybavení.

Budoucnost? Větší školy ve větších městech

Když jsou si sousedící školy „hodně podobné“, podle slov radního dává jejich spojení logiku. S tím, že to mohou být postupné a navazující kroky trvající několik let. Budou pak moci sdílet třeba i speciální pedagogy či psychology, což jsou odbornosti, jež se dnes mnohým školám daří zajišťovat obtížně. „Je to směřování k větší efektivitě, kterému se nevyhneme,“ míní krajský radní pro školství.

Základní tezí je soustředit vzdělávání do historicky daných center regionu známých jako okresní města, čemuž nejlépe odpovídají spádovost i nabídka veřejné dopravy. Praha-východ i Praha-západ sice nemají takové okresní město ani přirozené centrum s odpovídajícím počtem obyvatel, nicméně zase jde o regiony s úzkou vazbu na Prahu.

I žáci jsou zvyklí dojíždět do hlavního města třeba za sportem nebo za kulturou – a často právě také za středoškolským vzděláním. I proto se středočeské hejtmanství chce pustit do plánování v úzké spolupráci s partnery z magistrátu. „Praha neavizuje problém s učňovským školstvím, ale problém bude s gymnázii, která bude chtít posilovat,“ poznamenal Vácha.

Ze zásad vychází odborná komise, jež připravuje konkrétní návrhy změn. „Svá doporučení následně předloží k diskusi – předpokládám, že to bude někdy kolem přelomu ledna a února – a následně je budou schvalovat orgány kraje,“ připomněl Vácha, že závěry komise posoudí krajští radní – a ti pak svůj návrh předloží ke schválení středočeským zastupitelům.