Ukazují to zjištění Českého statistického úřadu, který se zaměřil na životní podmínky domácností v roce 2020. Celostátně bylo do tohoto šetření zapojeno 10,8 tisíce domácností – z toho 1,2 tisíce právě ve středních Čechách. Celkem bylo v kraji evidováno 537,9 tisíce domácností; na jednu průměrně připadalo 2,51 osoby.

Lepší poměry lidé hůře nesou

Loňská zjištění potvrzují poznatky z předchozích let, že téměř polovina domácností v kraji žije ve vlastním domě. Vyšší podíl bytů v rodinných domech je pro střední Čechy příznačný, připomněl Ondřej Junášek z krajské správy statistického úřadu. Logicky naopak podprůměrný je v rámci celorepublikového srovnání zdejší podíl jiných forem bydlení; včetně družstevního či nájemního.

Leckoho možná překvapí, že nad vyčíslením nákladů na bydlení by si Středočeši mohli hvízdat radostí: obyvatelé kraje zaplatí méně než leckde jinde; dokonce i než lidé ze severu Čech i Moravy, což jsou oblasti tradičně považované za „chudší regiony“. Konkrétně? Měsíční náklady na bydlení zkoumaných středočeských rodin vyčíslili statistici na 5697 Kč, tedy o 282 Kč méně než představuje celorepublikový průměr (5979 Kč).

„Náklady na bydlení představovaly z příjmů středočeské domácnosti 12,8 procenta. To bylo téměř o dva procentní body méně než u celorepublikového průměru (14,6 procenta); v mezikrajském srovnání dosahovaly nižšího podílu už jen domácnosti v Kraji Vysočina (12,1 procenta)," upozornil Junášek. S dodatkem, že nejvyšší podíl z příjmů podle výsledků šetření pohlcuje bydlení v hlavním městě (17,3 procenta) a Ústeckém kraji (17,2 procenta) – tedy v krajích, kde převládal městský typ bydlení spojený s vyššími náklady. Nejvíc Středočeši zaplatí za elektřinu – v průměru 1846 Kč měsíčně, což představuje téměř třetinu výdajů za bydlení a jde o nejvyšší hodnotu ze všech krajů. Nad republikovým průměrem jsou dále poplatky za paliva.

Dalo by se nicméně konstatovat, že ačkoli se Středočeši mají v tomto směru lépe než lidé odjinud, hůř to snášejí. Radostí si totiž nehvízdají. Lze tak alespoň vnímat Junáškovo konstatování: „I přesto, že podíl nákladů na bydlení z čistého příjmu domácností patřil v mezikrajském srovnání k nižším, byly dle subjektivního pohledu domácností tyto položky častější zátěží, než tomu bylo u domácností v celé republice.“ Jako bezproblémové vnímá úhrady za chod domácnosti jen 10,4 procenta zkoumaných rodin ze středních Čech, zatímco celorepublikově je to 13,5 procenta. „Určitou zátěž“ to podle vlastního hodnocení představuje ve středních Čechách ze 75,7 procenta, zatímco celorepublikově jde o 70,8 procenta. Zle však v kraji není, jestliže „velkou zátěž“ zmiňovalo 13,9 procenta zdejších domácností – oproti celorepublikovým 15,7 procenta.

Doma je dobře, venku už míň

Spokojenost občanů s bydlením nejčastěji kazí hluk z domu či ulice. Středočeských 13 procent stěžovatelů ze všech dotázaných je o něco méně než uplatnění této výhrady celorepublikově. „Naopak vandalství a kriminalita v okolí (7,2 procenta) trápily středočeské domácnosti více než domácnosti v celé ČR,“ uvedl Junášek. S dodatkem, že negativní faktory týkající se samotného bydlení (vlhkost, málo světla, velikost bytu) Středočeši hodnotí jako menší než domácnosti jinde. Znečištěné okolní prostředí vadí lidem z devíti procent; v kraji i celostátně.

Vybavenost domácností vybranými předměty

Vybavení  Středočeský kraj  Česká republika
Sušička prádla  25,1 procenta  22,2 procenta
Myčka nádobí  53,1 procenta  47,9 procenta
Počítač, notebook  81,5 procenta  81,4 procenta
Přístup na internet  82,8 procenta  82,7 procenta
Osobní auto 78,3 procenta  71,0 procenta
Televizor, pračka, chladnička, mobilní telefon Nehodnoceno; jde prakticky o samozřejmost

Zdroj: Český statistický úřad; výběrové šetření Životní podmínky 2020