Cestu k získání certifikátů otevírá školám soutěž, již kraj vyhlašuje vždy na jaře. Loni se jich přihlásilo celkem 46. O svých aktivitách informovaly během podzimu vyplněním dotazníku. „Školy ucházející se o certifikát se věnují nejen třídění odpadů, na což se představy lidí o environmentální výchově nejčastěji zplošťují,“ upozornila vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství krajského úřadu Věra Chobotová. „Kromě toho udržují povědomí o lidových tradicích a zvycích, připomínají si významné dny jako je Den Země, spolupracují s ekocentry, vytvářejí partnerství se školami z jiných regionů nebo ze zahraničí, sledují ekostopy, pořádají výstavy, jezdí na výlety do chráněných krajinných oblastí, do zoologických zahrad nebo do čistíren odpadních vod či elektráren,“ připomněla Chobotová, co všechno ekovýchova může zahrnovat.

Účastníci úterního setkání na krajském úřadu se však nebavili jen o loňském ročníku Školy udržitelného rozvoje Středočeského kraje či o právě vyhlášeném novém, již sedmém ročníku. Získali i nové podněty pro svou další práci. Řeč byla mimo jiné o životním stylu a zdraví, o kvalitě potravin i jejich bezpečnosti – nebo třeba o tradiční akci České společnosti ornitologické Pták roku.

Šestý ročník soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje
- dvě mateřské školy
- sedm škol zároveň mateřských a základních
- deset čistě základních škol
- dvě gymnázia
- pětadvacet odborných škol a učilišť

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje