Loni nebyla situace jiná. Když krajské zastupitelstvo v červnu rozhodovalo o dotacích z tohoto již tradičního fondu v rámci tematického zadání Životní prostředí, rozdělovalo 65,7 milionu mezi celkem 46 žadatelů. Nejnižší podpora, 85 595 Kč, byla určena pro obec Obořiště na Příbramsku na budování kanalizace ve Lhotce u Dobříše; nejvyšší poskytovaná částka, 2 222 508 Kč, byla rozhodnutím zastupitelů určena hned pro 16 žadatelů: 13 obcí, dva městyse a jeden svazek obcí.

I mezi těmito velkými projekty měly převahu kanalizace: konkrétně v Čisovicích na Praze-západ, Chvatěrubech na Mělnicku, Krupé na Rakovnicku, Lázi na Příbramsku, Mšeci na Rakovnicku, Netřebicích na Nymbursku, Netvořicích na Benešovsku, Petrovicích na Příbramsku, Pcherech na Kladensku, Podolance na Praze-východ, Přistoupimi na Kolínsku, Ptýrově na Mladoboleslavsku, Sibřině na Praze-východ – a ve stejném regionu se také Svazek obcí Cecemínsko dal do vylepšení čističky a dostavby tlakové kanalizace. Do větších prací na vodovodech se pak pustili v Kolešovicích na Rakovnicku či Velkém Oseku na Kolínsku. Počet projektů týkajících se škol byl loni podstatně nižší: za celý kraj devět.

Žádat je možno od dubna

Statisíce i miliony korun z infrastrukturního fondu kraje, jež doplní peníze, jež obce získávají na své projekty od státu, mohou být na cestě i letos. Na obnovu a podporu rozvoje základních škol je vyčleněno 110 milionů korun, na vodohospodářskou infrastrukturu je určeno 50 milionů. Na úřední desce, dostupné i v elektronické podobě na webu kraje, budou detaily k poskytování dotací zveřejněny od 1. března. „Od 1. dubna obce mohou podávat své žádosti, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Infrastrukturní fond již starostové znají z minulých let – pravidla se nicméně upravují. Na významnou novinku upozorňuje náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). „Menší obce do tří tisíc obyvatel budou moci žádat nejen o dotace na školní budovy, ale zároveň i na sportovní infrastrukturu, jako je například výstavba tělocvičen,“ upozornil s tím, že maximální podpora je v tomto případě stanovena na dva miliony korun. Větší obce do deseti tisíc hlav pak budou moci žádat o příspěvky na obnovu sportovní infrastruktury – s horním limitem podpory stanoveným na milion.

Tematické zadání Životní prostředí pak obcím a jejich dobrovolným svazkům umožňuje získávat dotace nejenom na vodovody, kanalizace a čističky, ale také na projekty zaměřené na zlepšování kvality vod či snižování rizika povodní.

Ilustrační foto.
Sportovní centra mládeže podpoří kraj 32 miliony korun

Infrastrukturní fond Středočeského kraje

* Pro rok 2019 je připraveno k rozdělení na dotacích 160 milionů korun předběžně přičleněných ke dvěma tematickým zadáním:
- Podpora rozvoje a obnovy základních škol 110 milionů korun (z čehož se s 85 miliony korun počítá na dosavadní oblasti podpory poskytované ministerstvy financí a školství a 25 milionů na oblast spadající pod program Podpora rozvoje regionů 2019+ ministerstva pro místní rozvoj);
- Životní prostředí k realizaci akcí vodohospodářské infrastruktury 50 milionů korun

* Detailní pravidla budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 1. března

* Podávat žádosti o dotace mohou obce od 1. dubna, a to:
- zpravidla po dobu jednoho měsíce do 3. května;
- výjimkou je nová oblast projektů dotovaných ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, kde podávání žádostí končí 31. července

* Žadatelé o finanční prostředky musí mít na projekt zajištěno spolufinancování z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce – příspěvek kraje tedy doplňuje státní dotace

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto.
Na sportování mládeže pošle kraj statisíce i miliony