Informace o zpoždění autobusů jsou cestujícím k dispozici v aplikacích IDOS a PID Lítačka již od března 2020, kdy se s poskytováním těchto informací k soukromým dopravcům přidal i pražský dopravní podnik. 

„Jsem rád, že je další dluh z minulosti napraven. Nyní můžete sledovat aktuální polohu všech autobusů v Praze a okolí na mapě online a v reálném čase. Díky tomu nabídnou aplikace na vyhledávání spojů třeba komplet informace o případných zpožděních,“ uvádí pražský primátor Zdeněk Hřib.

 „Aktuální informace o polohách autobusů si teď jednoduše zobrazíte na mapě. Vyberete si svou linku nebo lokalitu a hned vidíte, kdy vám to přijede, případně jestli je kvůli hustému provozu autobus zpožděný nebo jede načas. Stejně jednoduše bychom chtěli v příštím roce zpřístupnit také on-line data o tramvajích. Jsou to zdánlivé maličkosti, které ale reálně zlepšují kvalitu MHD a šetří cestujícím čas, který by jinak strávili zbytečným čekáním,“ říká náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Má vůz klimatizaci?

Nová webová aplikace je nejen atraktivní vizualizací, ale též praktickým pomocníkem. Ke každému autobusu stránka zobrazí informaci o lince, trase, zastávkách a jízdním řádu. Samozřejmostí je informace o aktuálním zpoždění a bezbariérové přístupnosti. U spojů soukromých dopravců (mimo Dopravní podnik hl. m. Prahy) zjistíte též, zda je autobus klimatizovaný. 

Pro snazší orientaci je možné spoje filtrovat podle čísla linky, přičemž lze zadat i více linek najednou. Též je možné zapnout na mapě vrstvu zastávek a prohlížet si z nich odjezdy. Web je optimalizovaný jak pro zobrazení na počítači, tak v mobilním telefonu.

Přesnější určení zpoždění

Samostatnou úlohou při zpracování poloh vozů je určení zpoždění. Současné systémy pracují typicky na principu přepočtu zpoždění vždy při průjezdu zastávkou, kde se jednoduše odečítá reálný čas průjezdu od času určeného jízdním řádem. Mezi zastávkami se však zpoždění nepřepočítává, a tak pokud se vozidlo v mezizastávkovém úseku zdrží delší dobu nebo není průjezd zastávkou zachycen, začne být vypočtená hodnota zpoždění nepřesná.

V Datové platformě je proto aktuálně s Operátorem ICT testován vylepšený algoritmus, který zpoždění určuje přímo podle polohy na trase. To je možné i díky tomu, že se v Golemiu potkávají data z plánování MHD s údaji z dispečinku a je tedy možné je takto kombinovat.

Nová mapa experimentálně využívá právě tuto zpřesněnou hodnotu zpoždění. Do budoucna bychom pro predikci zpoždění rádi zapojili také historická data, která pomohou určit předpokládané zpoždění podle pohybu předchozích spojů ještě přesněji.

Vlaky a tramvaje?

V mapě v současnosti naleznete pouze autobusové spoje, pozornější uživatelé si možná všimnou též poloh přívozů. Nezapomíná se však na další dopravní prostředky, které jsou součástí PID.

"Polohy vlaků již máme k dispozici díky novým smlouvám se Správou železnic a s dopravci, paradoxně je však problematičtější získat přístup k jízdním řádům, které doposud neexistují v uspokojivé strojově čitelné variantě. Na přípravě intenzivně pracujeme a rádi bychom vlaková data zapojili ještě v tomto roce.," informuje Ropid.

Tramvajové spoje v tuto chvíli informace o polohách veřejně neposkytují, Dopravní podnik hl. m. Prahy však nyní aktivně řeší dovybavení tramvají GPS moduly, které by měly zasílat data i do centrálního dispečinku PID. Jakmile se tak stane, bude možné poměrně rychle polohy tramvají zapojit do mapy spojů i otevřených dat.