Na první pohled se vše může zdát jasné. Podle údajů Českého statistického úřadu v loňském roce ve středních Čechách zemřelo o 1,8 tisíce lidí víc než v roce předchozím. A hodně podobný počet úmrtí evidovaných v souvislosti s koronavirem uvedla i statistika krajské hygienické stanice.

Podobnost je jen náhodná

„Rozhodně však nelze odvozovat, že by meziroční navýšení počtu úmrtí měla na svědomí koronavirová nákaza,“ řekl Deníku krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Byť ta čísla vypadají téměř identicky, souvislost bych nehledal,“ konstatoval s upozorněním na meziroční výkyvy v dřívějších datech Českého statistického úřadu, týkajících se let, kdy o koronavirové pandemii ještě nikdo neměl ani potuchy.

Ačkoli je pravdou, že tehdy se krajská čísla pohybovala kolem průměru 13 200 zesnulých ročně, s maximálními výkyvy většinou kolem pěti set. V minulém roce statici zaznamenali ve středních Čechách 15 276 zemřelých, 7822 mužů a 7454 žen.

Opatrnost v úsudku při pohledu do tabulek je na místě také podle vedoucího projektu středočeských očkovacích center Michala Bláhy. „Statistika se počítá za delší období,“ upozornil na rozdíly mezi jednotlivými lety. A nápadná shoda nárůstu počtu úmrtí v koronavirovém roce 2020 s daty hygieniků? „Spíš náhoda,“ poznamenal Bláha.

Ohlasy z pohřební služby

Mnohem rázněji se k výkladům odvozovaným z údajů o úmrtí staví předseda asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl, jehož firma nabízí služby v oblasti pohřebnictví na Mělnicku, Praze-východ i v hlavním městě. „Musím se zeptat, jestli jsme se zbláznili – nebo co se se světem děje?“ zveřejnil na webu asociace s tím, že vláda s odkazem na koronavirová úmrtí „zničila ekonomiku, malé živnostníky a podnikatele i osobní svobody“. Svůj postoj dokládá i čísly: od března do prosince 2020 v každém ze čtrnácti krajů České republiky podle něho zemřelo denně 2,86 člověka s covidem-19. „Pro lepší srovnání, máme asi 400 pohřebních ústavů a služeb, to znamená celostátní denní průměr smrtnosti s covidem-19 je podle statistik v tomto období 39,57 zemřelého, tedy statisticky zaokrouhleno 0,1 zemřelého denně na každou z pohřebních služeb,“ vysvětlil.

Webové stránky asociace dokonce mají připravenou novou sekci nazvanou Pravda, nebo lež – s tím že tam mají být zveřejňovány informace, které jsou jinde mazány nebo nahrazovány nepravdami.

Počet zemřelých ve Středočeském kraji v letech 2011–2020

2011  2012 2013 2014 2015  2016 2017  2018  2019  2020
12 593 12 674 12 895 12 249 13 037 12 638 13 203 13 640 13 454 15 103

Zdroj: Český statistický úřad