Nabízí podívanou s jezdci včetně rytířů, kočáry, vozy i pěším doprovodem; zbrojnoše, bubeníky či praporečníky nevyjímaje. A chybět samozřejmě nemohou ani sličné tanečnice. Vedle šermířů a dobrovolníků se v kostýmech bude možno setkat i s politiky, zejména s představiteli místních samospráv. U zrodu akce stál i první středočeský hejtman Petr Bendl (ODS), který jí stále zůstává věrný; ztělesní císařova bratra Jana Jindřicha.

Připojit se mohou všichni zájemci o atmosféru časů před staletími – ať už v historickém úboru (jehož nošení vzhledem k předpovědi počasí určitě nebude žádný med), nebo v běžném civilu jednadvacátého století. Průvod se v sobotu po poledni z pražského Radotína (kde se zformuje u tamějšího biotopu v ulici K Lázním) vydá proti proudu Berounky: přes Černošice a Mokropsy. Ve všech navštívených místech je připraven program. Dorazí do Dobřichovic, kde nebude chybět ani tradiční večerní představení muzikálu Noc na Karlštejně, sehrané na nádvoří zámku.

V neděli ráno pak průvod bude z Dobřichovic pokračovat přes Lety, Řevnice, Zadní Třebaň a Hlásnou Třebaň na hrad Karlštejn, kde svého císaře již budou očekávat středověcí Bavoři. Poselstvo vévody Štěpána II. se o sobotu objeví v Králově Dvoře a již dopoledne se přes Beroun vydá přenocovat na Tetín. Odtud pak v neděli vyrazí přes Srbsko na Karlštejn; vstříc průvodu císaře. Toto poselstvo poveze relikviář s replikou látky nalezené v hrobu svaté Ludmily. Setkat se na hradě nesoucím Karlovo jméno mají oba průvody před pátou odpolední.

Detailní nabídku pro místa jednotlivých zastavení přinášejí webové stránky pruvodkarlaiv.cz.