Mělo by dojít na zvolení dvou mužů, kteří nahradí Martina Kupku (ODS), jenž se vzdal krajských postů po svém jmenování ministrem dopravy. Statutárním náměstkem hejtmanky by se měl stát nynější radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík, oblast silniční dopravy má dostat na starosti Karel Bendl (oba rovněž ODS).

Opozice by nicméně ráda prosadila odchod i dalšího náměstka hejtmanky, a to Věslava Michalika (STAN). U něho se v souvislosti s jeho původně ohlašovanou kandidaturou na ministerský post objevily nejasnosti týkající se pozadí podnikání jeho rodiny. Jestliže klub ANO ohlásil, že bude navrhovat do programu jednání rozhodování o jeho odvolání, zřejmě rozproudí debatu, avšak opozice nejspíš nebude mít na prosazení svého přání dostatek hlasů – a sám Michalik Deníku sdělil, že on z vlastního rozhodnutí odstupovat nehodlá. Neznamená to ale, že by v rámci jednání zastupitelů nedošlo na další personální záležitosti: změny svých zástupců ve výborech zastupitelstva navrhují kluby ODS, STAN i Pirátů.

Obsáhlejší debatu lze hned v úvodu jednání očekávat kolem navrhované změny jednacího řádu, kde by se dohadování mělo točit kolem jediného slova. Konkrétně se jedná o ustanovení „Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, poslanec nebo senátor, musí mu být vždy přednostně uděleno“ – kde návrh předkládaný hejtmankou Peckovou počítá s vypuštěním výrazu „přednostně“. Jediný opoziční klub ANO návrh odmítá s tím, že jestliže přijdou o přednostní právo vystoupit jeho zastupitelé, kteří jsou jsou současně poslanci, bude hlas opozice méně slyšet. Přednostně mohou vystupovat (a tím pádem třeba i bezprostředně reagovat na vývoj diskuse) předsedové zastupitelských klubů a krajští radní; ostatní zastupitelé musí počkat, až na ně přijde řada v pořadí, v jakém se přihlásili do rozpravy.

Celá řada bodů chystaného programu se týká peněz poskytovaných krajem v rámci dotací. Mimo jiné se jedná o příspěvek Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj, podpory výzkumným institucím, dotace pro obce na rozvoj, na opravy rozkopaných silnic, na budování cyklostezek, dary obcím na podporu bydlení, na výsadbu stromů, na rozvoj infocenter… Mimo jiné také dojde na bilanci projektů, které se podařilo (a které nepodařilo) uskutečnit v rámci takzvaného participativního rozpočtu kraje, kdy sami občané mohli navrhovat, co by se v jejich okolí mělo vybudovat. Jednat by se ale mělo třeba i o návrzích na zřízení nových sportovních center mládeže nebo o podpoře ekovýchovných aktivit.