Krajští radní se ve čtvrtek usnesli na návrhu založit nový dotační fond, z něhož by obce a jejich dobrovolné svazky mohly žádat o finanční podporu. Jeho zřízení budou doporučovat krajskému zastupitelstvu.

Připravená částka, o níž informoval náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), se jeví sympaticky: k dispozici by mělo být zmiňovaných sto milionů. „Pokud zřízení nového fondu odsouhlasí zastupitelé kraje, bude možné první žádosti o finanční podporu zasílat od 30. června do 30. září,“ uvedl Michalik.

Výsledky testování žáků a zaměstnanců škol v pondělí 12. dubna 2021.
Nákaza ve školách: z 23 pozitivně testovaných dětí se covid potvrdil u osmi

Statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti přímo silnice, upřesňuje, že dotace jsou určeny především pro případy, kdy obce budují kanalizaci či vodovod. „S tím chceme obcím pomoci a přispět svým podílem, aby mohlo dojít k opravě povrchu komunikací v celé šířce,“ řekl Kupka. Míní, že středočeské silniční síti to výrazně prospěje.

Maximální výše dotace je pro letošní rok stanovena na 600 korun na metr čtvereční homogenizované silnice II. a III. třidy, uvedla Helena Frintová z krajského úřadu. „Žádosti se týkají projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1. 1. 2020,“ konstatovala. K podmínkám poskytnutí dotace patří podepsaná smlouva o opravě, pokládce nebo o rekonstrukci infrastrukturní sítě mezi žadatelem a dodavatelem prováděných prací. Příspěvek lze získat jak podélném uložení inženýrské sítě do pozemní komunikace – pokud výkop zasáhl do poloviny nebo více než poloviny vozovky, jejíž tloušťka dosahuje 50 mm – tak při překopávání sinice napříč. S vyplácením dotace úspěšným žadatelům se počítá nadvakrát: polovinu kraj pošle na bankovní účet příjemce do 90 dnů od podepsání smlouvy, zbytek doplatí do 90 dnů od schválení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu.