„Nebezpečí ledovky a noční sněžení již v neděli zvedlo výkony oproti sobotě – a náročnost stoupala s přibližujícím se pondělím. V neděli najela technika na dálnicích a silnicích I. třídy ve Středočeském kraji přes deset tisíc kilometrů a aplikovala přes 900 tun soli a 300 tisíc litrů solanky,“ konstatoval Buček. Jako solanka se označuje solný roztok, jímž jsou komunikace skrápěny. Běžně se používá „obyčejná sůl“, tedy roztok chloridu sodného: NaCl. Už v neděli ale došlo i na uplatnění CaCl2 – chloridu vápenatého. To je sůl do horších podmínek: používá se, když teploty výrazněji klesnou pod bod mrazu.

Hodně náročnou službu pak měli silničáři v noci na pondělí a během pondělního dopoledne. „Místy nasněžilo 15–20 centimetrů nového sněhu, a tak v terénu operovala veškerá mechanizace, která je pro zimní údržbu k dispozici. V pondělí mezi 00:00 a 24:00 již technika najela při zajišťování odpovídající sjízdnosti komunikací ve správě ŘSD více než 15 tisíc kilometrů a při jejich ošetření použila přes 1,2 tisíce tun soli a 350 tisíc litrů solanky NaCl a CaCl2,“ konstatoval Buček.

ŘSD ve středních Čechách spravuje necelých 400 kilometrů dálnic a přes 650 kilometrů silnic I. třídy. Většinu silniční sítě v kraji však má na starosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje: 2,4 tisíce kilometrů silnic II. třídy a přes 6,2 tisíce silnic III. třídy. Další komunikace, místní a účelové, pak obhospodařují města a obce či jejich správci třeba z řad firem nebo zemědělských podniků.

Zimní údržba středočeských hlavních tahů

Den  Údržbové kilometry */  Použitá sůl  Použitá solanka
Neděle 7. 2.  10 488 km  971 tun  334 310 litrů
Pondělí 8. 2.  15 414 km  1250 tun  362 152 litrů


*/ Vzdálenost ujetá jak při posypu, tak při pluhování

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR