Žádosti by pak radnice mohly podávat od 1. dubna do 3. května (tedy v kratším intervalu než loni, kdy se žádalo již od ledna). Výjimku představují projekty, jež získaly podporu ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+; v tomto případě je uzávěrka navrhována na konec července.

Připravená částka ve Středočeském Infrastrukturním fondu, z níž se budou obce a města snažit ukousnout si svůj díl, je stejná jako loni. Je také předem rozdělena podle tematických zadání: na školy kraj vyčleňuje 110 milionů korun, na vodovody, kanalizace a související projekty (což se skrývá pod označením „životní prostředí“) je určeno 50 milionů korun.

Novinkou v pravidlech pro čerpání peněz z infrastrukturního fondu kraje se má stát možnost menších obcí s počtem obyvatel do tří tisíc žádat nejen dotace na školní budovy, ale také na zázemí pro sport; především na výstavbu tělocvičen. Pokud zastupitelé s navrhovanými pravidly vysloví souhlas, takovéto projekty by mohly získat podporu až do výše dvou milionů korun.

Ilustrační fotografie.
Peníze na sociální služby přesáhnou 1,6 miliardy

S penězi na sportoviště se v rámci „školské“ části infrastrukturního fondu kraje počítá i pro sídla s počtem obyvatel od 3001 do deseti tisíc, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) s kompetencí pro oblast financí. „Budou moci žádat o dotace na projekty zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury,“ připomněl s tím, že v tomto případě je finanční strop stanoven na jeden milion.

V rámci tematického zadání Životního prostředí se počítá s tím, že se stejně jako v minulých letech bude možné ucházet o finance na výstavbu i dobudování vodovodů a kanalizací, ale také na vylepšení čistíren odpadních vod – a rovněž na projekty zaměřené na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Usilovat o získání peněz mohou jak obce, tak svazky obcí (právě ty totiž leckde vodovodní systémy provozují). A tradičně to dobře vědí: tato kategorie se setkává s mimořádným zájmem.

Z krajského infrastrukturního fondu loni získalo dotace devět projektů v rámci tematického zadání pro podporu a obnovu základních škol a 46 projektů v tematickém zadání pro oblast životního prostředí, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Jsem ráda, že se i pro letošní rok podařilo ve Středočeském Infrastrukturním fondu udržet stejný objem finančních prostředků jako v loňském i předloňském roce,“ konstatovala.

Příspěvky na vodovody a kanalizace poskytuje kraj také v rámci Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

Ilustrační foto
Kraj připravuje řadu nových obchvatů