Od úterka do pátku bude hladina vody ve slapské nádrži snížena na kótu 266,5 – 266,3 metru nad mořem. Vedle stavebních prací na hrázi – odborníci znalí správných pojmů hovoří o vzdutí – bude snížení hladiny využito také k prohlídce břehů a návodního líce vzdouvacího objektu. Po dokončení těchto prací (a to nejpozději v sobotu 9. února) se hladina v nádrži opět zvýší na úroveň obvyklou pro zimní období – přičemž v této souvislosti se uvádí kóta 268,5 metru nad mořem.

Pohyby hladiny přehrad vltavské kaskády, které vycházejí z takzvaného manipulačního řádu, nejsou ničím neobvyklým. Bývají reakcí nejen na množství srážek a protipovodňová opatření, ale také na období hydrologického sucha (kdy lze zvláště v posledních letech pozorovat v letním období poklesy hladin v souvislosti s tím, že regulovaný odtok převyšuje přítok, aby byl v řece zajištěn běžný průtok). Správce povodí se také pomocí zvyšování hadiny na Slapech snaží vycházet vstříc provozovatelům lodí – a to jak v době jarního spouštění plavidel, tak na podzim při jejich zazimování.