„Kontrolou prošlo také na 140 vůdců plavidel. Výsledky jsou doposud příznivé. Pouze sedmnáct kontrolovaných zaplatilo pokutu za přestupkové jednání, a to v celkové částce přes dvanáct tisíc korun,“ konstatovala Suchánková. Zvláště zdůraznila, že nikdo z těch, kdo plavidla řídili, nebyl při kontrolách pod vlivem alkoholu. „Veškeré dechové zkoušky byly prozatím negativní,“ připomněla, že porušení „suchého zákona“ policisté u kapitánů neodhalili.

Dosavadní výsledky kontrol Suchánková shrnula v souvislosti s preventivním projektem Bezpečně na vodě, připraveném o posledním červencovém víkendu v kempu u Proboštských jezer poblíž Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi na Praze-východ policisty z Poříčního oddělení Labe společně s dalšími partnery. Nechyběli mezi nimi ani vodní záchranáři či spolek Centrum péče o děti a rodinu. „Jedná se o historicky první preventivní projekt zaměřený na bezpečnost na vodních tocích a plochách,“ podtrhla Suchánková význam akce. „Tento projekt je součástí bezpečnostního opatření Voda 2019, v rámci kterého policisté kontrolují způsobilost vůdců plavidel, jejich lodě, přístavy a podobně,“ doplnila. S tím, že preventivní projekt se zaměřuje nejen na osoby, jež se na vodních plochách pohybují na různých lodích, ale i na lidi, kteří přicházejí k vodě jako běžní rekreanti: tedy plavce, návštěvníky kempů a rekreačních zařízení.

U Proboštských jezer došlo nejen na slovní poučení, rozdávání informačních brožurek i jednorázových alkoholtesterů, ale i na praktické ukázky. Zájemci si pod vedením instruktora vodních záchranářů mohli sami vyzkoušet poskytování první pomoci. Pozornost vyvolala i poměrně jednoduchá pomůcka – házecí pytlík s lanem, který může výrazně usnadnit záchranu tonoucích. Nově má tyto záchranné prostředky ve výbavě přes čtyřicet policejních vozidel, jejichž posádky v rámci služby působí v oblastech s vodními plochami, které se u plavců těší větší oblibě.

Bezpečnostní opatření Voda 2019
- Trvá od 1. června do 30 září, přičemž navazuje na obdobné kampaně rovněž s celorepublikovou působností z minulých let (již od roku 2016). Hlavním cílem je upozorňovat veřejnost na pravidla pohybu a pobytu u vody i na vodních tocích a na možná rizika.
- Tým metodiků Ředitelství služby pořádkové policie připravil informační brožurky ve dvou jazykových mutacích: v češtině a anglickém jazyce. Dvanáct tisíc brožurek se základními pravidly plavebního provozu a bezpečného pobytu u vody je po celé republice distribuováno mezi rekreanty (včetně zahraničních turistů).
- Dalším edukativním materiálem jsou tři grafické bannery „bezpečného pobytu u vody“, které při preventivních akcích policisté umisťují v blízkosti vodních ploch a toků se zvýšeným pohybem plavců. Grafické znázornění je srozumitelné pro širokou veřejnost včetně dětí.
- Letos je aktuální otázka alkoholu na vodě – a to hlavně ve vztahu k vodákům. Senátoři vrátili návrh tolerance alkoholu na vodě Poslanecké sněmovně a spojili jeho schválení s prolomením nulové tolerance u cyklistů. I proto byl zařazen mezi propagační předměty jednorázový alkoholtester. Policisté vůdcům plavidel rozdají přes tři tisíce testerů, jež jim pomohou zjistit před vyplutím, zda mohou řídit plavidlo, aniž by porušili platný zákon.
- Loni policisté v celé republice odhalili dohromady169 přestupků podle zákona o vnitrozemské plavbě – a také jeden trestný čin (šlo o požití alkoholu vůdcem plavidla, který nadýchal 1,32 promile). V předchozích letech to bylo podobné.

Zdroj: Soňa Svobodová, Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR