Jaká kde aktuálně platí pravidla, lidé většinou najdou na webových stránkách jednotlivých zařízení. Nemusí to ale být pravidlem: jestliže informace chybí, případně nejsou na první pohled viditelné, ještě to neznamená, že žádné omezení neplatí. Návštěvníkům tak lze doporučit, aby si respirátor pro jistotu vzali s sebou; pro všechny případy. Často je připravena i možnost nákupu přímo na místě.

Čeká se na další vývoj

Častěji jsou respirátory nařízeny pro návštěvy pacientů na lůžkových odděleních (někde i s doplňkem, že za jedním hospitalizovaným nesmí ve stejném okamžiku přijít více než jedna osoba), ale v poslední době přibylo míst, kde se lze setkat s doporučením jejich použití i u lidí, kteří sami přicházejí jako pacienti.

K zařízením, která mají stanovena pravidla nejpřísněji, patří Oblastní nemocnice Příbram. Ta nejen upozorňuje na doporučenou ochranu dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 ve všech prostorách nemocnice, ale dokonce přistoupila k částečnému zákazu návštěv. Až do odvolání zde blízcí nemohou zavítat za pacienty na lůžkové jednotce Interna 2 – nicméně na ostatní lůžková oddělení se zákaz nevztahuje.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Podobné opatření zvažovali už v minulém týdnu také v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Zatím k němu nepřistoupili – a nic se nezměnilo ani při úterním opětovném posuzování aktuální situace. Deníku to řekla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. „Oproti stavu v minulém týdnu se situace v Mladé Boleslavi mírně zlepšila, takže se u nás nic nemění,“ konstatovala. „Ale sledujeme to – a případně budeme reagovat,“ doplnila.

Prakticky totožně hovoří i její kolegyně z Oblastní nemocnice Kladno Olga Oliveriusová. „Prozatím se nechystáme cokoli omezovat,“ řekla Deníku. „Situaci pečlivě monitorujeme – a pokud se bude výrazněji měnit, budeme reagovat,“ upřesnila. Zatím se prý nicméně nezdá, že by nějaká změna byla na spadnutí. Nemocnice tedy pouze příchozí upozorňuje na doporučení krajské hygienické stanice, radící používat ochranu dýchacích cest.

Někde povinnost, jinde na uvážení

V pražských nemocnicích také platí, že podobu opatření stanovuje po konzultaci se svými odborníky vedení jednotlivých zařízení. Třeba Fakultní Thomayerova nemocnice omezila až do odvolání návštěvy na geriatrickém oddělení. Návštěvy – a to s použitím respirátoru – jsou možné pouze po individuální domluvě s vedoucím lékařem oddělení nebo ošetřujícím lékařem; s nutností řídit se dalšími pokyny zdravotníků.

Fakultní nemocnice Bulovka respirátory doporučuje zvláště při návštěvě pacientů na lůžkových odděleních (zejména tam, kde je třeba počítat s oslabenou imunitou – u pacientů onkologických, po transplantacích či náročných chirurgických operacích, ale i v případě kardiaků nebo pacientů s těžkou cukrovkou). Nemocnice však uvítá použití respirátorů i lidmi přicházejícími do ambulancí.

V Motole apelují na ohleduplnost k ostatním pacientům i zaměstnancům a doporučují používat ústenku či respirátor v prostorách nemocnice každému, kdo má jakékoli příznaky respiračního onemocnění (kašel, dušnost nebo teplotu) či byl během posledních dvou týdnů v kontaktu s osobou s onemocněním covid-19. Vybraných klinik, oddělení a pracovišť se pak týká speciální apel oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie vyzývající k používání respirátorů třídy FFP2. Jedná se o léčebnu dlouhodobě nemocných, geriatrii, neurologii, urgentní příjem (jak dospělých, tak dětí), ale i o nemocniční lékárnu. V případě návštěv pacientů jde zejména o ortopedii pro dospělé.

Sousední Homolka připomíná dodržování odstupu – a upozorňuje na doporučení hygieniků týkající se používání respirátorů. Vstup na oddělení i pokoj, stejně jako odchod, má provázet dezinfekce. Návštěvy dětí ve věku do deseti let se pak výslovně nedoporučují. A kupříkladu Nemocnice Na Františku nezůstává jen u doporučení. Povinné jsou tam respirátory nebo jednorázové roušky jak pro návštěvy pacientů na lůžkových odděleních, tak pro pacienty na urgentním příjmu.