Na seminář pro členy krajského zastupitelstva, uspořádaný výhradně pro zastupitele na základě handrkování na veřejném zasedání konaném 26. dubna, dorazilo z 65 volených zástupců občanů pouhých osm. Mizivá účast se stala překvapením – už vzhledem k emocím, jež zasedání zastupitelstva provázely.

Seminář se pro zastupitele měl stát příležitost k seznámení s kompletním zněním auditní zprávy. Dosud měly výbory jednotlivých politických stran a hnutí zastoupených v krajském zastupitelstvu k dispozici „manažerské shrnutí“ výsledků auditu a doplněné vyjádřením vedení správy silnic. Mluvčí kraje Nicol Lenertová informovala, že na čtvrteční neveřejné jednání byly zprávy v kompletním znění připraveny k vyzvednutí pro všechny předsedy zastupitelským klubů.

V den konání semináře ji však prý převzal pouze Miloš Petera z ČSSD – a pak ještě předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Ivo Šanc (STAN). Opozice patrně vystoupí s námitkou, že předávání dokumentu až na semináři nemělo smysl, jestliže se případní diskutéři neměli možnost seznámit s jeho zněním předem – a na debatu se tak řádně připravit (a vyhodnotit nejen předkládané závěry, ale i metody a kvalifikační předpoklady auditorů). Zřejmě uplatní i výhradu, že trvají na tom, aby debatu o auditu měla mít možnost sledovat veřejnost – což by seminář určený jen pro zastupitele nenabídl.

Základní poselství z práce auditorů shrnul již v březnu radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO): nebylo zjištěno porušení zákona ani vnitřních předpisů. Výhrady auditorů tehdy radní nepovažoval za závažné – nicméně podrobněji se jim nevěnoval. Jednalo se přitom o hodnocení činnosti organizace v období ještě před jeho povolebním nástupem na post radního, který za správu silnic nese politickou odpovědnost.

Správa a údržba silnic je jednou z příspěvkových organizací kraje, která má ovšem svébytné postavení. Procházejí přes ni totiž obrovské finanční částky. V rámci čtvrtečního semináře byli připraveni odpovídat na otázky zastupitelů jak členové vedení organizace, tak zástupci společnosti BDO Advisory, která audit na objednávku kraje prováděla.