Ve středu 10. července na to upozornily webové stránky krajského úřadu. S nominacemi však zatím není třeba spěchat: čas je až do 30. října. Následně bude výběr oceněných na hodnoticí komisi v čele s hejtmankou; dalšími členy budou středočeští radní, reprezentanti politických klubů z krajského zastupitelstva i odborníci z konkrétních oblastí, na něž se oceňování zaměřuje.

Loni se ceny hejtmanky předávaly poprvé, a to při slavnostním ceremoniálu v kutnohorské GASK – Galerii Středočeského kraje – v polovině listopadu. Komise tehdy vybírala sedmičku oceněných ze 32 nominací. První hejtmanské ceny Středočeského kraje měly podobu červeno-modro-bílé koruny ze skla neboli Křišťálového květu z dílny sklářského designéra Petra Larvy z Mníšku pod Brdy.

„Po loňském úspěšném prvním ročníku jsem se rozhodla v započaté tradici pokračovat a opět vyzvat veřejnost, aby nominovala své kandidáty,“ připomněla ve středu Jermanová, podle jejíchž slov se jedná o symbolické ocenění pro osobnosti, které svůj život spojily se středními Čechami. Skutečně jde o symbolické vyslovení uznání – cena je koncipována tak, že není spojena s finanční odměnou. „Žije tu řada lidí, kteří si zaslouží, aby se o jejich příbězích dozvěděla veřejnost a mohly být inspirací i pro ostatní Středočechy,“ zdůraznila hejtmanka. „Loni jsme ocenili vědce, sportovce, ale i ty, kteří právě díky svému lidskému přístupu k životu mohou být vzorem,“ doplnila.

Zatímco v loňském roce lidé své nominace zasílali e-mailem, letos k tomu poslouží formulář, který je třeba vytisknout, vyplnit a podepsat. Zájemce k němu dovede například internetový odkaz bit.ly/2LbbC3a. Na krajský úřad jej pak lze doručit třeba naskenovaný prostřednictvím už z loňska známé e-mailové adresy: cenahejtmanky@kr-s.cz. Nebo například poštou. Podrobné informace nabízí úvodní stránka krajského webu www.kr-s.cz (pod záložkou Krajský úřad a samospráva).

Cena hejtmanky Středočeského kraje

Kandidáti na ocenění musí být spjati s krajem: na jeho území se narodili, žijí zde, případně je s krajem spojeno jejich působení, život, dílo nebo činnost. Cena hejtmanky bude udělována v sedmi kategoriích:
- Hrdinský čin
- Společenská odpovědnost
- Kultura
- Sport
- Vzdělávání, věda a výzkum
- Pracovník veřejného sektoru
- Podnikatel / podnikatelka

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje