My maminku umyjeme – a vy jí donesete nákup. Taková bývá typická představa rodiny, která se o někoho ze svých blízkých už nezvládá starat sama, při prvním kontaktu s pečovatelskou službou. Připomněla to Tatjana Kašlíková z organizačního týmu projektu Žít doma, který ve středních Čechách spolupracuje nejen se sociálním odborem krajského úřadu, ale také s konkrétními sociálními službami. Jejich týmům pomáhá s proměnou činnosti od někdejšího „posloužit“ k nyní žádanému „pečovat“. Zpravidla to znamená prodloužit provozní dobu a specializovat se na odbornější úkony.

Leccos se dá objednat od firem

Jak to má být se zmiňovanou maminkou? „Přesně obráceně,“ shrnula Kašlíková nový pohled na činnost pečovatelské služby, která přece má odbornice na péči o tělo. Donášku nákupů či dovážení obědů je možnost zajistit jinak – a nyní obzvlášť, když v době koronavirových omezení se tyhle služby výrazně rozšířily. Přičemž kolegyně z Institutu sociální práce Ilona Čtvrtníková přikyvuje: „Třeba pro praní a žehlení platí to samé.“ Také nabídka úklidových firem je pestrá.

Zajišťování donášky pečovatelkami by podle slov Kašlíkové mělo smysl v horské oblasti, kde nejsou jiné možnosti. Běžně ale nejen po městech, ale i na venkov jezdí pracovníci firem, které rozmanité služby zajišťují. „Navíc převzít veškerý servis znamená klienta izolovat od sociálních kontaktů,“ připomněla Kašlíková. A Čtvrtníková doplňuje: „My můžeme pomoci službu vybrat, jídlo objednat – ale nemusíme být nutně tím, kdo to jídlo přiveze.“ Či podle jejích slov může podobnou podporu zajistit někdo z rodiny – a klidně i na dálku přes internet, když nemůže pomoci osobně. Hlavním cílem pečovatelské služby je podporovat samostatnost klienta, aby co nejdéle mohl setrvávat v domácím prostředí. A nemusel pomýšlet na stěhování do ústavního zařízení třeba kvůli tomu, že večer potřebuje pomoc s hygienou a uložením k spánku.

Žít doma – a tam i dožít

Pečovatelské služby se však nezaměřují jen na seniory. Stále častěji se na ně obracejí i mladší lidé s chronickým onemocněním, duševní nemocí nebo rodiny s dětmi ocitající se se v situaci, kdy potřebují pomoc. Může se ale jednat i o podporu krátkodobou – například pro člověka, jenž se zotavuje po úrazu.

Na úkor donášky či úklidových služeb přibývá hodin přímé péče, zahrnující pomoc s hygienou, podáním jídla, polohováním nepohyblivých klientů a podobně. S tím se pojí i rozšiřování tradiční doby návštěv „přes den“ i na ranní hodiny, večery (někdy až do 22. hodiny) a víkendy či svátky. Díky spolupráci s domácí hospicovou péčí přibývá také zapojení pečovatelských služeb do doprovázení klientů v závěru života, kteří si přejí zůstat doma až do smrti.

Pečovatelské služby ve středních Čechách
- V kraji registrovaných 94 pečovatelských služeb zajišťovalo péči o 15 tisíc klientů
- Zhruba osm stovek pečovatelek vykázalo za rok 600 tisíc hodin péče; se započtením odlehčovací služby působí v této oblasti kolem tisícovky lidí
- Na 370 automobilů najelo za rok 3,5 milionu kilometrů (podle nejnověji dostupného údaje z roku 2019; díky filantropii v covidové době už ale počet aut stoupl zhruba na 450)
- Za rok bylo poskytnuto 750 tisíc jídel; z toho 250 tisíc uvařených ve vývařovnách pečovatelské služby (lze zaznamenat pokles o zhruba čtvrt milionu ročně, když se daří zbytné úkony nahrazovat komerčními službami)
- Cílem je zajistit poskytování takových služeb, aby klienti mohli co nejdéle setrvávat v domácím prostředí; s tím souvisí i snaha kraje o to, aby pečovatelské služby garantovaly dostupnost péče v době mezi sedmou a devatenáctou hodinou, a požadavek, aby i ti nejmenší poskytovatelé měli minimálně tři pracovní úvazky (a členové týmu byli tudíž zastupitelní)
Zdroj: Jakub Šlajs, vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje; číselné údaje jsou nejnovější dostupná data z roku 2019 (vyhodnocení roku 2020 se nyní připravuje)