Asociace připomíná, že firmy nebo lidé, kteří se ještě do konce roku rozhodnou podpořit dobročinné aktivity, získají možnost snížit si ve svém daňovém přiznání za rok 2021 daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 procent daňového základu. Prezident AVPO Marek Šedivý, známý také jako viceprezident Sekce nestátních neziskových organizací a člen prezidia Unie zaměstnavatelských svazů ČR připomíná, že tato příležitost bude aktuální už pouze letos.

„Počítá s tím dočasná změna zákona o daních z příjmu, která reagovala na pandemii covidu a měla za cíl podpořit sociální služby, sport a kulturu v obtížné době,“ vysvětlil. Případným dárcům nabízí k usnadnění rychlého rozhodování webovou adresu znacka-spolehlivosti.cz, která přináší seznam prověřených veřejně prospěšných organizací. „Tady dárce najde tipy na organizace, které dělají svou práce zaručeně dobře, zodpovědně hospodaří a jsou plně transparentní,“ připomněl Šedivý, že u neziskovek ze seznamu může zaručit, že se darované peníze ocitnou skutečně v dobrých rukou. „Nezávislí hodnotitelé se zaměřují na bezúhonnost organizace, hospodaření s finančními prostředky a ověřují pravdivost zveřejňovaných informací. Dárci tak mají jistotu, že naprostá většina darů putuje na deklarovaný účel – a že organizace na svou vlastní správu využívá pouze adekvátní část peněz,“ vysvětlil, co certifikát přesně říká.

Značku spolehlivosti uděluje (a také prověřuje, zda oprávněnost jejího držení stále trvá) právě AVPO, konkrétně její odborná Rada pro hodnocení spolehlivosti. Ze středních Čech figuruje v seznamu zapsaný ústav Tři, který provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Držitelem tohoto osvědčení je však i řada organizací s pražským sídlem, jež mají i širší působnost, stejně jako neziskovky odjinud, z nichž některé rozvíjejí své aktivity celorepublikově.